Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige måste stå upp för Västsahara.”

Sverige måste agera för att mänskliga rättigheter ska respekteras och för att en av världens mest segslitna konflikter får ett slut. Det skriver Caroline Nord, kommunikationsansvarig vid Emmaus Stockholm.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

År 1953 valdes Dag Hammarskjöld till generalsekreterare i FN. När nu FN:s säkerhetsråd kommer till hans lantställe Backåkra kan Sverige föra traditionen från honom vidare, skriver Caroline Nord.

Bild: UPI

Annons

Idag kommer FN:s generalsekreterare och säkerhetsråd till Skåne.

FN:s generalsekreterare och FN-ambassadörer från säkerhetsrådet ska hålla ett informellt arbetsmöte på Dag Hammarskjölds gård Backåkra. Det är första gången ett sådant arbetsmöte sker utanför USA. Temat för mötet är hur de fredsbevarande insatserna ska stärkas och effektiviseras.

Av FN:s 14 fredsbevarande styrkor i världen är det bara den i Västsahara som inte har mandat att bevaka brott mot mänskliga rättigheter. Som medlem i säkerhetsrådet och värd för mötet i Skåne har Sverige nu en unik möjlighet att med kraft stå upp för mänskliga rättigheter och kräva att styrkans mandat utvidgas.

Västsahara är till ytan lika stort som halva Sverige och ockuperas sedan slutet av 1975 av grannlandet Marocko. Men inte ett enda land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Både Internationella domstolen i Haag och EU-domstolen har fastställt att Marocko inte har rätt till landet. Vapenstillestånd råder sedan 1991 då en FN-styrka gick in i landet för att medla.

Annons

Annons

FN beslutade också 1991 att en folkomröstning skulle genomföras där västsaharierna själva skulle få bestämma om sitt lands framtid. Men någon folkomröstning har ännu inte skett, främst på grund av olika uppfattningar om vilka som är berättigade att rösta och förhalande från den marockanska regeringens sida.

FN:s styrka i Västsahara, Minurso, har i uppdrag att övervaka vapenvilan mellan Marocko och Polisario, västsahariernas legitima representant enligt FN, och förverkliga folkomröstningen om territoriets framtid.

Det är väl dokumenterat, av bland annat Amnesty International och Human Rights Watch, att Marocko utsätter den västsahariska befolkningen för ett brutalt förtryck där våld, sexuellt våld, försvinnanden och godtyckliga fängslanden är vardag. Marocko upprätthåller ockupationen med våld genom att utsätta västsaharierna för regelmässiga övergrepp. Eftersom Minurso inte har mandat att ingripa vid övergrepp mot civilbefolkningen är det omöjligt för den att bidra till att förtrycket får ett slut.

Backåkra, där säkerhetsrådet ska hålla sitt möte, har renoverats för att kunna fungera som en mötesplats inom de områden som låg FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld varmt om hjärtat: internationellt samarbete, fredsforskning, miljö och mänskliga rättigheter. Sverige kan nu föra traditionen från Dag Hammarskjöld vidare.

Den 25 april väntas FN:s säkerhetsråd omförhandla Minursos mandat. FN:s generalsekreterare António Guterres lämnade nyligen en rapport om Västsahara till säkerhetsrådet, där han redogör för situationen och ger sina rekommendationer inför omförhandlingen. I rapporten ber han om säkerhetsrådets stöd för att Minurso ska få utöva alla fredsbevarande funktioner – också övervakning av mänskliga rättigheter – och slår fast att oberoende, opartisk, omfattande och kontinuerlig övervakning av mänskliga rättigheter är nödvändigt för att skydda alla människor i Västsahara. Men risken är stor att Guterres förslag inte går igenom. Frankrike, som också är medlem i säkerhetsrådet, stödjer sin forna koloni Marocko och väntas lägga in sitt veto. Sverige bör inte acceptera något annat än ett utökat mandat av styrkan.

Annons

Emmaus Stockholm kan tyckas verka långt från Västsahara, men vår organisation har en lång historia av att stötta befrielserörelser i Afrika – och nu återstår bara Västsahara – Afrikas sista koloni.

Sverige måste agera för att mänskliga rättigheter ska respekteras och för att en av världens mest segslitna konflikter får ett slut.

Caroline Nord

Caroline Nord är kommunikationsansvarig vid Emmaus Stockholm.

Annons

Annons

Till toppen av sidan