Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Patientnämnden – både klagomur och ett bidrag till kvalitetsutvecklingen

Patientnämnden kan spela rollen av förmedlare och dialogpartner mellan vårdgivare och patienter, skriver Rolf Sällryd.Bild: Claudio Bresciani/TT
Vid senaste årsskiftet trädde en ny lag i kraft. Den handlar om patientnämndernas roll inom hälso- och sjukvården. Patienter ska kunna lämna klagomål och synpunkter till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska då ge en förklaring till vad som har hänt och på ett språk som är lätt att förstå. IVO (Institutet för vård och omsorg) har från och med den 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda vissa svårare händelser.
I varje landsting, region, och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. Det vanligaste är att det finns en gemensam patientnämnd för både landsting och kommuner. I Skåne har dock Malmö stad en egen patientnämnd.
Den senaste nya lagen är ytterligare ett resultat av den tidigare alliansregeringens ledning. Andra exempel är bland annat ny hälso- och sjukvårdslag, ny patientlag och ny patientsäkerhetslag. Tyvärr har den nya lagen fått en rubrik som förminskar vad patientnämnden kan vara. Den kallas lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
I den nya lagens andra paragraf står det att den huvudsakliga uppgiften för patientnämnderna är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Nämnden ska i sin tur uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden eller hinder för utveckling av vården. Detta är ju bra, men lagens rubrik liksom andra paragrafens lydelse signalerar tyvärr att det främst är en klagomur. Det är också så som patientnämnden uppfattas av gemene man. Beskrivningen på Region Skånes hemsida ger samma inriktning: ”Patientnämnden är till för patienter och anhöriga som har synpunkter, klagomål eller behöver råd och stöd när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna (ej Malmö stad) och folktandvården i Skåne”. Det begränsar hur patientnämndens verksamhet borde uppfattas både bland allmänhet och vårdpersonal.
Det står redan i tredje paragrafen att patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter. Jag menar att detta kanske är den viktigaste uppgiften för patientnämnderna för att på så sätt kunna bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling, i synnerhet patientsäkerheten. Då kommer detta alla patienter till del. Patientnämnden kan samtidigt spela rollen av förmedlare och dialogpartner mellan vårdgivare och patienter.
Hur då besvara frågan ”klagomur eller kvalitetsutveckling?” Både och, naturligtvis! Det är viktigt att människor vet att det finns någon instans att vända sig till när man anser sig felbehandlad eller illa bemött till exempel, men för politiker och sjukvårdspersonal måste det vara lika viktigt att se Patientnämnden som en resurs för kvalitetsutveckling och höjd patientsäkerhet. Inte ett redskap för att pricka vårdpersonal!

Rolf Sällryd

Lund
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen