Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Fotbollsplaner utan läckage av mikroplaster bidrar till att rädda planeten.”

Användningen av gummigranulat i verksamheter för barn och unga måste minska med tanke på den osäkerhet som trots allt råder om hälsoriskerna. Det skriver Björn Berséus och Kerstin Åkerwall, miljödirektör i Lund respektive Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lunds första konstgräsplan anlades 1996 på Klostergårdens idrottsplats.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Lunds miljönämnd förespråkar att kommunen ska minska inköpen av gummigranulat (plast) och tillsvidare inte anlägga nya konstgräsplaner. I maj spikar Lunds kommunfullmäktige om det blir så.

Fredrik Ardefors, vd för Svensk däckåtervinning, påstår att ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, inte anser att användning av gummigranulaten påverkar människors hälsa (Aktuella frågor 2/4).

Men det stämmer inte. ECHA skriver i sin rapport att riskerna med gummigranulat som görs av uttjänta däck verkar vara små, men inte obefintliga.

ECHA rekommenderar alla som använder allvädersplaner med granulat från återvunna däck att vidta grundläggande hygienåtgärder efter spel. ECHA kommer fram till att alla som använder konstgräsplaner där det finns återvunnet gummigranulat efteråt bör ta på sig andra kläder och tvätta händer, kropp och hår. Utan dessa försiktighetsåtgärder är riskerna, som vi tolkar det, okända.

Annons

Annons

ECHA:s rapport undersöker bara de risker som gäller människors hälsa, inte hur miljön påverkas. Dagens existerande miljöhot med plast i hav och mark nämns inte alls. Därför är Fredrik Ardefors påstående att konstgräsplaner kan ”bidra till att rädda planeten” tvivelaktigt.

Lunds miljönämnds ställningstagande är grundat i kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling och dess mål. Det kommunen köper in ska innehålla och ge upphov till så få miljö- och hälsofarliga ämnen som möjligt. Miljö- och hälsofarliga ämnen ska inte förekomma i verksamheter som rör barn och unga. Utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive mikroplaster, från kommunens byggnader och anläggningar ska minska.

I Malmö har kommunfullmäktige beslutat att alla mikroplastprodukter ska fasas ut och ersättas med alternativa miljövänligare lösningar och produkter.

Idag använder Malmö bara gummigranulat som tillverkats av återvunna uttjänta däck. Lund använder återvunnet gummi som har färre farliga kemikalier än uttjänta däck.

Den osäkerhet som råder när det gäller gummigranulat, de försiktighetsåtgärder som ECHA rekommenderar plus det globala miljöhot som plast utgör, medför att vi anser att användningen av gummigranulat i verksamheter för barn och unga måste minska.

Kommunerna jobbar redan aktivt med att minska spridningen av gummigranulat. Vissa åtgärder är på planeringsstadiet, andra har redan vidtagits. Men fortfarande sprids mikroplaster från konstgräsplaner. Därför utreder nu kommunerna granulatfria alternativ där planerna går att använda lika mycket som idag, året runt.

Vi är övertygade om att fotbollsplaner utan läckage av mikroplaster bidrar till att rädda planeten.

Björn Berséus

Kerstin Åkerwall

Björn Berséus är miljödirektör i Lunds kommun.

Kerstin Åkerwall är miljödirektör i Malmö stad.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan