Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Det behöver göras mer lokalt för att stärka det svenska språket och sammanhållningen.”

Socialdemokraterna i Malmö vill både skärpa språkkraven och vässa insatserna, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Språkinlärning börjar i förskolan, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Bild: Thomas Löfqvist

Annons

Malmö är, tillsammans med städer som London, New York och Amsterdam, en av världens mest internationella städer. Vi är drygt 334 000 Malmöbor med ursprung i 181 länder. Vi talar 150 olika språk och har kontakter och nätverk över hela världen. Detta och att Malmö har en ung befolkning, 40 procent är 29 år eller yngre, lyfts allt oftare fram av företag som väljer att etablera sig och växa i staden.

Språk är makt och i Sverige är det svenska språket nyckeln till integration. Det öppnar dörrar på arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för människor att försörja sig själva. För föräldrar är språket viktigt för att ta del av sina barns skolgång. Men språket är också viktigt för att barn ska få vara barn och inte behöva ta ett vuxenansvar genom att agera tolk åt sina föräldrar. Att Malmöborna har ett gemensamt språk är en betydande del i det kitt som stärker sammanhållningen i Malmö.

Annons

Annons

Regeringen har fokus på snabb integration och har stärkt sambandet mellan språk, jobb och etablering, vilket nästan halverat genomsnittstiden för en nyanländ att komma i arbete sedan 2007. Igår presenterade Socialdemokraterna på riksplanet flera vallöften när det gäller förbättrad integration, bland annat krav på att asylsökande ska läsa svenska och att det ska vara kopplat till dagersättningen.

Men mer behöver göras, även på lokal nivå, för att stärka det svenska språket och sammanhållningen. Socialdemokraterna i Malmö vill både skärpa kraven och vässa insatserna.

Därför slår vi nu fast att:

· Språkinlärning börjar i förskolan.

Idag är 9 av 10 Malmöbarn inskrivna i förskola. Men alla barn ska gå i förskola. Där läggs grunden till språket. Det svenska språket, och modersmålsträning, ska även i fortsättningen prioriteras i förskolan.

· Fortsatt fokus på språkutveckling i skolan är en nödvändighet.

Språket är centralt för alla barns skolgång – även för barn med svenska som modersmål. Malmös skolor har därför under flera år fokuserat på språkutveckling. Det arbetet är en av anledningarna till att staden nu går mot det åttonde året i rad av stärkta skolresultat. Skolorna har olika behov och förutsättningar, men alla ska ha ett fortsatt fokus på språk i alla ämnen.

· Svenska från dag ett och mötesplatser för språkstöd är viktiga förutsättningar.

Ett starkare samarbete med folkbildningsrörelserna och den nationella satsningen ”svenska från dag ett” ska ge ett tydligt fokus på språkets betydelse i Malmö, redan under asyltiden och första tiden i Sverige. Staden ska också i större utsträckning använda sina mötesplatser för att få in språkstödjande verksamheter för vuxna Malmöbor. Det kan handla om språkkaféer, om öppna förskolor för nyanlända och om erfarenheterna från allaktivitetshusen som ska spridas till olika delar av staden.

Annons

Annons

· Språkplikt förutsätter att sfi, svenska för invandrare, har en bättre kvalitet än idag.

Att kunna svenska är många gånger nyckeln till ett jobb. Därför ska den som inte kan tillräcklig svenska vara skyldig att delta i svenskundervisning. Men höga krav på den enskilda måste kombineras med åtaganden från det offentliga. Därför är det viktigt att erbjuda språkundervisning med hög kvalitet. För att säkra en god sfi-undervisning vill vi utöka antalet platser i stadens regi samtidigt som folkhögskolorna utökar sina platser. Sfi-undervisning kopplad till praktik i bristyrkesbranscher har gett goda resultat inom bland annat hotellnäringen. Arbetssättet ska spridas till fler branscher och yrken.

· Material på lätt svenska måste vara en huvudregel.

Även om man som nyanländ ska kunna få viktig information på andra språk är det viktigt att de som arbetar inom stadens verksamheter inte faller in i en missriktad välvilja genom att översätta material som riktar sig till Malmöbor som har bott här länge. Arbetet med att formulera samhällsinformationen på lätt svenska ska utvecklas och när Myndigheten för tillgängliga medier, efter regeringens beslut, flyttar sitt huvudkontor till Malmö kan kommunen dra nytta av dess kunskap.

Vi är många Malmöbor som är stolta över vår öppna och globala stad. Och just eftersom Malmö är en global stad blir vårt gemensamma språk viktigt. Därför satsar Socialdemokraterna nu också extra på det svenska språket, en grundbult för stadens fortsatta utveckling.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan