Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Näringsliv

Bostadsmarknaden i Skåne dras inte med när det skakar i Stockholm

I Stockholm stoppas bostadsbyggen. Boverket skriver ner prognosen för nybyggnation nationellt. Men i Öresundsregionen pekar allt på ökat byggande och en fortsatt stabil marknad under 2018.

Bild: ANDERS WIKLUND / TT
När Veidekke nyligen redovisade resultatet för det första kvartalet i år framkom det att företaget har sålt 75 procent färre bostäder i Sverige, jämfört med motsvarande period i fjol. Dagens nyheter rapporterade om stoppade påbörjade byggen och Dagens industri om exploatörer som lämnar tillbaka mark till Stockholm stad. Några tecken på liknande problem finns dock inte i Skåne.
– Vi har inte senarelagt eller stoppat några av våra projekt i Helsingborg-, Lund- och Malmö-regionen, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef för området Nya hem inom Skanska.
Enligt Boverkets reviderade prognos för 2018 väntas bostadsbyggandet minska med uppemot 25 procent i Storstockholm, men samtidigt öka i Stormalmö som inkluderar Lund.
– Det är anmärkningsvärda skillnader som nog främst beror på det höga prisläget för både bostadsrättsköparna och exploatörerna i Stockholmsregionen, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.
Boverket sammanställning visar att det påbörjades fyra gånger så många bostäder i Malmö som i Lund 2017. Men förväntningarna för 2018 är att ungefär lika många ska byggas.
– Förväntningarna för 2018 är mycket höga i Lund. Men det är i större utsträckning hyresrätter som planeras både där och i Malmö. Och vi räknar med att hyresrätten kommer att vara mindre påverkad av situationen på bostadsmarknaden, säger Hans-Åke Palmgren.
När bostadsrätterna är dyra så påverkar de nya kraven på amortering och skuldtak mer. Färre kan låna och köpa bostad vilket ledde till prisras i Stockholm i höstas.
Nya amorteringsregler påverkar bostadsmarknaden tydligt i Stockholm.Bild: Fredrik Sandberg/TT
– Vi har sett en mindre korrigering av priserna på andrahandsbostäder även i Skåne, men vi upplever att marknaden i Malmö, Lund och Helsingborg är normal om man gör ett genomsnitt de senaste tio åren. Jag har inte sett några förändringar på nybyggt varken hos oss eller några kollegor. Försäljningen tickar på i alla projekt som vi har ute på marknaden. Det är ungefär hälften så många som påverkas av amorteringskravet i Skåne jämfört med i Stockholm. Det är den stora skillnaden, säger Magnus Lambertsson.
Bo Bengtsson, vd för Sparbanken Skåne bekräftar bilden. Han ser både marknaden för begagnade bostadsrätter och den för nybyggnation som stadig.
– Det är mycket stabilare i Skåne. Vi har inte sett några tillbakadragningar av projekt. Det är dramatiskt i Stockholm men här är det snarare en sund något större medvetenhet, säger han.
På banken får de fler frågor om amortering, skuldtak och kommande eventuella räntehöjningar. I sina kalkyler vill de att lånekunderna ska ha möjlighet att klara av en ränta som ligger 5-6 procent högre än den nuvarande.
Ingen av de tre experterna bedömer att det finns en risk för att den dramatiska situationen i Stockholm ska sprida sig till Skåne.
– Det skulle i så fall krävas något annat negativt som påverkar, att det händer något med konjunkturen eller räntan, säger Bo Bengtsson från Sparbanken Skåne.
– Normalt sett brukar ju Malmöregionen följa några månader efter Stockholmsregionen. Men den här gången finns inte alls samma utveckling. Det finns en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i Skåne, säger Magnus Lambertsson, från Skanska.
– Det förefaller ha funnits ett för stort fokus på exklusiva projekt i Stockholm, betalningsviljan hos exploatörerna finns det anledning att reflektera över. Ett sådant fokus finns inte i samma utsträckning i Malmö. Men generellt är det ju så att det har funnits en snabb prisökning under fem år. Och en sådan är inte evig, säger Hans-Åke Palmgren från Boverket.
Gå till toppen