Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Det är dags för en europeisk klimatlag.”

De klimatlagar som finns runt om i världen visar att de ofta leder till fler gröna jobb och en hållbar ekonomi. Det finns inga skäl att tro att det skulle bli annorlunda när en europeisk klimatlag införs. Det skriver Det skriver Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, och Ska Keller, EU-parlamentariker och ordförande för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen i EU-parlamentet.

Många framstående forskare förutspår en 4-gradig temperaturhöjning på jorden vid nuvarande utsläppsnivåer, skriver Jakop Dalunde och Ska Keller.Bild: Fredrik Sandberg / TT
Klimatet i världen räddas inte av fina löften eller vackra tal. Istället behövs tydlig och bindande lagstiftning som ser till att de länder som undertecknat Parisavtalet håller vad de lovat.
EU har redan lagar som tacklar klimatförändringarna, men de saknar viktiga delar för att Parisavtalet ska kunna uppnås. Det är därför dags för en europeisk klimatlag.
I efterdyningarna av Trumpadministrationens tillkännagivande av att USA drar sig ur Parisavtalet måste EU öka sina ambitioner.
Flera europeiska länder, regioner och städer har redan introducerat effektiva klimatlagar och andra överväger liknande lagstiftning. Dessa processer måste samordnas för att bekämpa klimatförändringarna. Den mest effektiva metoden är att införa en sammanhållen europeisk klimatlag. I ett historiskt beslut i januari antog EU-parlamentet ett förslag som utgör det första steget mot en sådan lag. Det går under beteckningen "styrningen av EU:s energiunion" och innehåller ambitiösa förslag för energieffektivisering och förnybar energi. Tanken är att de viktigaste delarna av Parisavtalet ska införlivas i europeisk lagstiftning. Nu är det upp till EU:s medlemsstater att visa ledarskap och att se till att förslaget blir verklighet.
Det viktigaste i förslaget är att medlemsstaterna måste utveckla långsiktiga strategier för att nå nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Många framstående forskare förutspår en 4-gradig temperaturhöjning på jorden vid nuvarande utsläppsnivåer och därför behövs nu mer än någonsin långsiktiga strategier som inspirerar till snabb handling.
En annan mycket progressiv beståndsdel i förslaget är att begreppet koldioxidbudget för första gången introduceras i EU-lagstiftning. En koldioxidbudget anger hur stora växthusutsläppen kan vara över tid för att det fortfarande ska finnas en rimlig chans att begränsa den globala uppvärmningen så att den ligger på max 1,5–2 procent över hur det var innan världen industrialiserades. Precis som inom ekonomin behövs en klimatbudget för att bringa ordning och reda.
De åtgärder som parlamentet föreslår förbättrar på avgörande punkter EU:s lagstiftning på klimatområdet. Men för att införliva Parisavtalet i EU-lagstiftningen behövs en sammanhållen lag som inte bara adresserar energi utan hela ekonomin, transporter och andra sektorer.
En europeisk klimatlag skickar en tydlig signal till omvärlden att Europa menar allvar med att nå Parisavtalets målsättningar. EU får därmed också en ambitiös färdplan framåt och minskar avståndet mellan EU:s nuvarande klimatlagstiftning och vad klimatforskare menar krävs för att nå medlemsländernas åtaganden från Paris.
En europeisk klimatlag behöver innehålla krav på en koldioxidbudget för angivna tidsperioder, utsläppsmål och någon typ av kontrollorgan som kan utföra oberoende granskningar.
De klimatlagar som finns runt om i världen visar att de ofta leder till fler gröna jobb och en hållbar ekonomi. Det finns inga skäl att tro att det skulle bli annorlunda när en europeisk klimatlag införs.
Tiden är knapp om den globala uppvärmningen ska begränsas till de 1,5–2 grader som världens länder kom överens om i Paris. EU:s medlemsstater måste visa mod och på nytt blåsa liv i Parisavtalet, i ett läge när världen behöver det som mest.

Jakop Dalunde

Ska Keller

Jakop Dalunde (MP) är EU-parlamentariker. 2008–2011 var han språkrör för Grön ungdom tillsammans med Maria Ferm.
Ska Keller är EU-parlamentariker och ordförande för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen i EU-parlamentet.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen