Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Patientens synpunkter tas tillvara för vårdens framtid

Med lagen i ryggen, patientens bästa för ögonen och om alla aktörer samarbetar kan vi nå långt, skriver Ann Touré, patientnämndens ordförande.Bild: isabell Höjman/TT
I ett debattinlägg den 22 april lyfter Rolf Sällryd ett angeläget ämnesområde. Vissa klargöranden behöver göras, som att patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och finns organisatoriskt direkt under regionfullmäktige.
Läs också Patientnämnden – både klagomur och ett bidrag till kvalitetsutvecklingen
Den 1 januari i år fick vi lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Den utredning som föregick lagen tillsattes i juni 2014 och hade uppdraget att komma med förslag på hur klagomålen utifrån ”patientens behov” kunde bli tydligare och utredningens namn ”Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn” visade på patientens roll. Redan tidigare kunde patienten föra fram klagomål och synpunkter direkt till vårdgivaren, men det har blivit tydligare i och med den nya lagen
Naturligtvis kan man som skribenten ha synpunkter på lagens namn, men det är den vi har och arbetar utifrån. Det står att patientnämndernas ”huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter” och att patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling och göra analyser. Utan patientärenden har vi inte något att analysera och föra fram till verksamheten, politiken och allmänheten. Inte minst nämndens årsberättelse visar på att patientens klagomål och synpunkter tas tillvara.
Angående informationen som vänder sig direkt till dem som vill klaga eller lämna synpunkter följer Region Skånes hemsida lagen och redan på första sidan hittas: ”Synpunkter på vården?” och med ett klick kommer man i första stycket till ”(d)ina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare”. Uppgifterna visar vart man vänder sig: till den som vårdat en i första hand, till patientnämnden och att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) endast utreder allvarligare händelser. I det senaste fallet ska man först ha kontaktat vården. Det vill säga informationen adresserar sig direkt till den som lämnar synpunkter, inte till vården. För detta finns andra kanaler, både på tjänstemannanivå och inom politiken.
Under 2017 hade patientnämnden i regionen 6 305 ärenden (plus cirka 200 frågor per månad om att hitta rätt i vården eller andra upplysningar). Många vänder sig inte enbart till patientnämnden för sin egen skull, utan väldigt ofta framförs att det är för att man vill att ingen annan ska råka ut för det inträffade. Dessa förstår alltså att de kan bidra och att det inte enbart är en klagomur, som skribenten talar om.
Vården är komplex och det finns en del att göra, och patientnämnden spelar redan idag en roll i kvalitetsutvecklingen. Med lagen i ryggen, patientens bästa för ögonen och om alla aktörer samarbetar kan vi nå långt.

Ann Touré

Ordförande, patientnämnden
Gå till toppen