”Jag saknar förtroende för vården. Jag lider av endometrios och känner att jag sällan blir tagen på allvar. Är det för att det är en kvinnosjukdom? Frågan har lyfts mycket i media av personer som själva har endometrios. Vi har organiserat oss i olika grupper på nätet och driver frågan tillsammans.