Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vi vill minska antalet myndigheter med en fjärdedel.”

Medborgerlig samling redovisar idag, i samband med öppnandet av vår ordinarie partistämma, vår ”svarta lista” över myndigheter vars nedläggning eller sammanslagning vi avser att verka för under den kommande mandatperioden. Det skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig samling.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Folkhälsomyndigheten är en av de myndigheter Medborgerlig samling vill lägga ner, skriver Ilan Sadé.

Annons

Den svenska statsapparaten har svämmat över och flutit in på områden som ligger långt bortom vad den egentligen ska syssla med.

Att genom skatt bidra till rättsväsendet, försvaret, sjukvården och infrastrukturen har ett massivt folkligt stöd. Men varför ska det finnas ”kunskapssamlande” myndigheter, ideologiproducerande myndigheter, myndigheter för särintressen och myndigheter som ger bidrag till företag och grupper?

Statsapparaten har blivit ett oöverskådligt sammelsurium av myndigheter med uppgifter som ligger långt från statens kärnuppdrag.

Politiker som vill framstå som handlingskraftiga skapar ständigt nya myndigheter och delar ut bidrag till ändamål som för stunden är på modet.

Annons

Antalet statliga förvaltningsmyndigheter är nu 254, enligt SCB.

Inte något av dagens riksdagspartier har presenterat en plan för att rensa upp i myndighets- och bidragsdjungeln. Inom Medborgerlig samling, MED, har vi däremot satt just det högst upp på vår dagordning. Det hänger ihop med hur de satsningar vi vill göra ska finansieras.

Annons

Förutom neddragningen när det gäller antalet myndigheter vill vi kraftigt minska antalet specialriktade bidrag i statsbudgeten.

Effektiviseringar och en minskning av statliga åtaganden ska ske till förmån för medborgarnas självbestämmande och statens kärnverksamhet.

I vårt förslag till statsbudget för 2019‑2022 är alla reformer finansierade till sista kronan. Allt för att prioritera statens kärnverksamhet.

MED föreslår att drygt 60 förvaltningsmyndigheter läggs ned under den kommande mandatperioden, antingen till följd av att deras verksamhet upphör eller att den helt eller delvis förs över till en annan myndighet.

Vi vill alltså minska antalet myndigheter med cirka en fjärdedel. År 2022 ska de vara färre än 200. På tio års sikt är det inte alls orimligt att ha en halvering av antalet förvaltningsmyndigheter som mål.

Medborgerlig samling redovisar idag, i samband med öppnandet av vår ordinarie partistämma, vår ”svarta lista” över myndigheter vars nedläggning eller sammanslagning vi avser att verka för under den kommande mandatperioden.

De myndigheter vi vill lägga ned under den kommande mandatperioden är:

1. Myndigheter med verksamhet som – om den ska bedrivas – hör hemma vid universitet och högskolor eller inom den privata sektorn, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Myndigheten för kulturanalys, Trafikanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Annons

Annons

2. Myndigheter med huvudsakligen ideologiska ändamål eller som i övrigt främjar särintressen, till exempel Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Forum för levande historia, Jämställdhetsmyndigheten, Statens medieråd och Folkhälsomyndigheten.

3. Myndigheter vars främsta uppdrag är att dela ut bidrag – inte sällan utifrån ideologiska skäl, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Statens konstråd, Konstnärsnämnden, Nämnden för statligt stöd till trossamfund och Myndigheten för press, radio och tv.

4. Myndigheter vars verksamhet behövs, men ofta i en bantad version som fokuserar på tillsyn och som kan ingå i någon annan myndighets verksamhet, som Konsumentverket, Boverket, Skolverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Inspektionen för vård och omsorg.

Genom vår "svarta lista" ger MED ett tydligt besked om vilken successiv omdaning av statsapparaten som är att vänta om vi får inflytande efter valet den 9 september.

De besparingar som vi gör innebär två saker: sänkta skatter och ett större utrymme för satsningar på statens kärnverksamhet, främst rättsväsendet, försvaret, och förbättringar för pensionärer med låg pension. På så sätt tar vi medborgarnas förtroendepå allvar och kan stegvis förbättra deras tillit till statens förmåga när den behövs – och dess avhållsamhet när den inte ska lägga sig i.

Ilan Sadé

Ilan Sadé är partiledare för Medborgerlig samling.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan