Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Försvunna Malmö

Sydsvenskan på stan

Under sina 170 år har Snällposten, Sydsvenska Dagbladet och Sydsvenskan varit verksamma på en rad olika platser. Mestadels som kyrkan, mitt i byn.

Under revolutionsåret 1848, investerade Bernhard Cronholm tillsammans med häradshövding H Jungbeck ett välutrustat tryckeri, som enligt stadsarkivarien A U Isbergs Malmö stads krönikebok I (1911) skulle ha legat i hörnet av Adelgatan och Göran Olsgatan. Året efter, nu utan Jungbeck, ska tryckeriet enligt Isberg ha flyttat till ”en gårdslänga vid bokhandeln”, på Adelgatan 4 (Hotell Tunneln).
Den 8 maj 1848 utkom det första numret av Snäll-Posten från Malmö, med magister B Cronholm som ”ansv. utgifware”. Tidningen skulle utkomma på eftermiddagarna, varje måndag och torsdag.
Läs mer: Senaste nytt i 170 år
År 1853 flyttade familjen, bokhandeln och redaktionen till en nyförvärvad fastighet till Stortorgets norra sida, strategiskt belägen bredvid Residenset.
Konkurrensen hårdnade när den fjärde Malmötidningen, Sydsvenska Dagbladet, kom i tryck 1870. Redan från starten utkom den sex dagar i veckan, vilket var ovanligt vid denna tid. Förlagsaktiebolaget som låg bakom utgivningen låg på Djäknegatan 2.
Sydsvenska Dagbladet Snällpostens depeschkontor på Gustav Adolfs torg i hörnet av Södra Tullgatan (idag klädaffär i Trygghuset).
Måhända blev tidningskriget för mycket för Cronholm. Några dagar före sin 58-årsdag avled han den 15 september 1871. Tidningskriget var över. Snällposten blev till salu och Förlagsaktiebolaget beslutade att köpa tidningen för 43 000 kronor.
Den nya tidningen Sydsvenska Dagbladet Snällposten utkom med sitt första nummer på nyåret 1872 från den Cronholmska huset på Stortorget. Det lilla huset blev ganska snart för trångt. 1878 beslöt styrelsen att köpa en tomt för nybyggnation vid Östergatan 30.
Läs mer: Se Sydsvenskans reklamfilm från 1930-talet
Tidningshuset på Östergatan 30 kom att byggas om flera gånger, i takt med att upplagan ökade och nya tryckpressar införskaffades. De stora lägenheterna där ägarna hade bott införlivades även de i verksamheten. År 1926 konstaterades det att fler utbyggnader inte var möjliga inom fastigheten.
Numera försvunna Mårtensgatan mittemot S:t Petri kyrka. Där låg Sydsvenskans tryckeri med papperslager innan man flyttade detta till Krusegatan.
Tomten med det Darinska korsvirkeshuset från 1600-talet på Södergatan 7 (numera SAF-huset) inköptes för expansion men planerna realiserades istället med ett nytt tryckeri på dåvarande Mårtensgatan 14 med ett senare tillkommet papperslager i hörntomten ut mot Mäster Nilsgatan.
SDS:s depeschkontor på Bergsgatan 15B, bara något kvarter från Arbetets redaktion.Bild: Sydsvenskans bildarkiv.
Tidningen expanderade även runt om i staden i form av depeschkontor och SDS-centraler, utöver filialerna i Lund (1901), Ystad (1919) och Landskrona (1923). Ett första depeschkontor inrättades 1913 på Gustav Adolfs torg i östra hörnet av Södra Tullgatan.
Där kunde man läsa och köpa tidningar, beställa annonser och trycksaker med mera. En andra filial inrättades fem år senare på Bergsgatan 15, bara ett stenkast från konkurrenten Arbetet. Och i Limhamn verkade J H Nilssons bokhandel på Järnvägsgatan 30 som SDS-central.
SDS-centralen på Gustav Adolfs torg i Trygghuset.
Under tiden som depeschkontoret på Gustav Adolfs torg tvingades stänga under uppförandet av Trygghuset 1937-1938 tvingades man söka tillfällig hemvist i tobakshandeln på torgets norra sida i nummer 41 (i samma hus som tidningens Malmöredaktion senare kom att ligga). Därefter flyttade man in i det nya Trygghuset där SDS-centralen med konstgalleri kom att ligga fram till 1986.
Ett annat depeschkontor kom också att ligga i Kronprinsen, detta i samband med att SDS övergav i Östergatan och flyttade till Krusegatan 19 år 1965.
I december 2013 koncentrerades verksamheten till Rådmansgatan 16 med tryckeriet i Fosie. I Lund ligger redaktionen numera på Skomakaregatan.
Gå till toppen