Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Läsartext: Det ligger nära till hands att tro att privata intressen slår ut naturvården

Så här ser Fojab Arkitekters skiss över det planerade området i norra Ljunghusen ut. Överst till höger i bilden syns Skanörs ljung. Väg 100 går längs bebyggelsens bortre sida.Bild: fojab arkitekter
Öppet brev till samtliga ledamöter av kommunfullmäktige i Vellinge.
Läs mer: Länsstyrelsen svänger om bostäder i norra Ljunghusen
Efter att ha varit verksam inom den ideella natur- och miljövården på Falsterbonäset sedan början av 1970-talet är det med förvåning och besvikelse jag konstaterar att Vellinge kommun nu föreslår en ny omfattande bebyggelse i norra Ljunghusen.
Sedan min barndom har befolkningen på Falsterbonäset tiodubblats genom exploatering av område efter område och genom förtätning av mellanrummen i äldre bebyggelse. Trots det uttalade målet om en befolkningstillväxt på 1 procent i Vellinge kommuns översiktsplan, växer kommunen nu med 1,7 procent om året.
Läs mer: Flerfamiljshus planeras i norra Ljunghusen
På senare år har dock ni förtroendevalda, med kommunalrådet Carina Wutzler (M) i täten, allt oftare uttalat att kommunens natur- och kulturmiljö är vår största tillgång. Samtidigt har enkäter visat att fler än 8 av 10 invånare bosatt sig här just på grund av de höga naturvärdena. Men kan man både ha och äta kakan?
Att ni i fullmäktige verkligen tycktes mena allvar i era natur- och miljöambitioner har manifesterats i kommunens naturvårdsprogram som ni antog för tre år sedan, den 20 maj 2015. Där beskriver ni det nu aktuella området som ”känsligt för exploatering” och sammanfattar ”Området söder om banvallen, där en planprocess pågår, är ett ekologiskt värdefullt område då det dels uppvisar befintliga naturvärden och dels visar på en potential att höja dessa ytterligare. Den vegetation och de strukturer som finns i området är en bristvara på Falsterbonäset och någon ersättningsmark går ej att finna i närområdet. Därför bör planområdet, med tanke på den nya kunskapen om höga naturvärden, utgå ur översiktsplanen”.
Man vill helst inte tro att kommunens naturvårdsprogram och politikers vackra ord står sig slätt när starka privata exploateringsintressen lobbar för största möjliga vinst. Men ni måste inse att det ligger nära till hands i det här fallet. De flesta herrarna i AB Ljungskogens Strandbads styrelse har passerat övre medelåldern och jag vill travestera Cornelis Vreeswijk ”du kan ingenting ta med dig dit du går”. Men – i motsats till dessa exploateringsintressen – företräder ni förtroendevalda i fullmäktige hela befolkningen och bör känna stort ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer, snarare än att gynna kortsiktiga ekonomiska intressen.
På 1990-talet skrinlade kommunen planerna att exploatera Norra Ljunghusen. En majoritet av befolkningen skulle säkerligen dra en djup suck av lättnad om ni gjorde det igen!

Mikael Kristersson

Mikael Kristersson är infödd i Falsterbo och verksam som dokumentärfilmare. Mest kända är hans tre långfilmer Pica pica, Falkens öga och Ljusår, kritikerrosade och flerfaldigt prisbelönta på festivaler världen över. Han tog initiativ till att bilda Falsterbonäsets Naturvårdsförening 1970 och har bland annat erhållit Region Skånes miljöpris.
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen