Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Kaj Lundgren

Förre överläkaren docent Kaj Lundgren, Kristianstad, har avlidit i en ålder av 85 år. Han sörjes närmast av hustrun Britt-Marie och barnen Tomas och Kerstin med familjer.

Kaj var född 1933 och avlade studentexamen vid Katedralskolan 1952. Han fullföljde hela sin läkarutbildning vid Lunds Universitet som avslutades med med. lic.- examen 1962. Han fortsatte med specialistutbildning i öron-näs-halssjukdomar vid kliniken i Lund där han tidigt intresserade sig för öroninflammationer bland barn.
Som doktorand hade han docent Hans Rundcrantz som handledare och samarbetade bland annat med bakteriologen Carl Kamme. Även om forskningsarbetet inleddes i Lund avslutades det på Öronkliniken i Malmö där pappan Nils ”Lucas” Lundgrens tidigare varit chef.
Efter myndigheternas beslut att Malmö Allmänna Sjukhus (MAS) från 1968 skulle utvecklas till ett komplett Universitetssjukhus påbörjades en intensiv forsknings och utbildningsverksamhet. Under ledning av professor Sven Ingelstedt disputerade Kaj 1972 som den förste bland ett trettiotal doktorander fram till 1990-talet då Medicinska Fakulteten med bistånd av Sjukvårdsstyrelsen, beslutade om en omorganisation, innebärande att verksamheterna som Medicinsk institution och fullvärdig Universitetsklinik skulle upphöra.
Kajs avhandling bar titeln: ”Öroninflammationer hos barn”, och innebar ett viktigt tillskott för en effektiv antibiotikabehandling. Forskningen vidareutvecklades och ledde till att klinikerna i Lund och Malmö på 1970-talet intog en ledande ställning inom detta område.
Kaj hade stort fallenhet för planering och organisation. Detta hade framgått redan under studieåren då han var verksam inom Lunds Nation.
Kaj var således väl kvalificerad när han 1988 blev chef för öronkliniken i Kristianstad. Där deltog han konstruktivt i den omändring av verksamheterna, som blivit nödvändig på grund av ökad efterfrågan och begränsade resurser.
Även under åren som pensionär tillvaratogs Kajs färdigheter bland annat inom Sveriges äldre läkares förening (SÄL). När föreningens riksmöte förlades till Kristianstad 2001 organiserade han ett omväxlande vetenskapligt och kulturellt program, som rönte berättigad uppskattning.
Kollegor från de produktiva åren vid Öronkliniken i Malmö sörjer i dag en omsorgsfull läkare, trogen medarbetare och avhållen vän.
Nils Gunnar Toremalm
Gå till toppen