Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Borgerligt dubbelspel kring friskolorna

Per Almén (S) kritiserar de borgerliga i Lund för deras inställning till friskolorna.Bild: Fredrik Johansson
De borgerliga partierna har tillsammans med de regerande Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutat om att gå in med en beställning om ny gymnasieskola, Hedda Andersson-gymnasiet, till en preliminär kostnad om 700 miljoner kronor. Den nya skolan gör sin första intagning inför läsåret 2018/19.
Vid sitt senaste sammanträde hade utbildningsnämnden att behandla inte mindre än nio ansökningar från gymnasiala friskolor om att få etablera ny eller utöka befintlig verksamhet i Lunds kommun.
Kring tre av ansökningarna rådde total politisk enighet om att säga ja till ansökningarna.
De övriga sex ansökningarna avser alla program som redan finns i kommunens egna gymnasieskolor, totalt 1 020 platser varav 915 på studieförberedande program. Samtliga dessa tillstyrktes av de borgerliga partiernas företrädare. Socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister gick på förvaltningens förslag och avstyrkte.
I sitt förslag till beslut över ansökningarna skriver förvaltningens tjänstemän:
”Med hänvisning till att Lunds kommun från och med läsåret 2018/19 startar upp en ny gymnasieskola, Hedda Andersson-gymnasiet, som till att börja med kommer att erbjuda ekonomi- och teknikprogrammet, skulle en etablering av [6 ansökande skolors namn] både få ekonomiska och organisatoriska negativa konsekvenser för Lunds kommun.”
Trots detta väljer de borgerliga företrädarna i utbildningsnämnden att i detta uppbyggnadsskede för en helt ny kommunal skola tacka ja till samtliga friskoleansökningar.
Jag finner det märkligt då det ju:
inte tillgodoser eleverna vars önskan är gå i de kommunala skolorna,
inte heller slår vakt om den egna kommunens skattebetalare, beredda till en stor investering för att garantera alla Lundaelever en plats i kommunens skolor,
inte visar någon omtanke om de kommuner, framförallt Eslöv och Landskrona, vars egna gymnasieskolor riskerar att tappa ytterligare elever.
I sin reservation skriver de borgerliga att fristående gymnasieskolor ”erbjuder en konkurrens som stimulerar kvalitetsutveckling”. Vilken ”kvalitetsutveckling” har vinstdrivna friskolor med samma program som de kommunala – det vill säga alla utom Lars Erik Larsson-gymnasiet – bidragit med?

Per Almén (S)

Ledamot av utbildningsnämnden i Lund
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen