Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Vi vill satsa stort på fritidshemmen

Forskning visar att segregationen i skolan även påverkar fritidshemmens verksamhet stort, skriver de fyra Fi-politikerna.Bild: Göran Olsson
Fritidshemmens viktiga roll i välfärden måste stärkas. Vi har under en lång tid sett hur nedskärningar av fritidshemmen påverkat barns fritid negativt. Därför lägger Fi 100 miljoner extra på att stärka fritidshemmen i vår skuggbudget. “Fritidspedagogik är framtidspedagogik” som Lärarförbundet uttrycker det.
Denna vecka har det varit Fritidshemmens dag, en dag som uppmärksammas på olika sätt runt om i landet. Feministiskt initiativ vill i och med det lyfta fritidshemmens enorma potential att kunna ge alla elever ett tryggt rum där lek, lärande och utveckling står i fokus. Genom att satsa på fritidshemmen förbättrar vi särskilt för de barn och familjer som lever i fattigdom, barn med särskilda behov och för de barn som har svenska som andraspråk.
Under en lång tid har vi sett hur nedskärningar på fritidshemmen har påverkat barn och ungas välfärd. Skolinspektionen och fackförbunden har också under många år rapporterat om kraftigt minskade resurser på fritidshemmen och om vilka konsekvenser det ger på fritidshemmens kvalitet och arbetsmiljön för elever och personal.
De elever som drabbas hårdast av stora barngrupper och låg personaltäthet är elever med svenska som andraspråk samt elever i behov av särskilt stöd men alla barn påverkas förstås.
Forskning visar också att segregationen i skolan även påverkar fritidshemmens verksamhet stort. Det finns stora brister i likvärdigheten trots att fritidshemmets kvalitet och möjlighet att leva upp till det kompensatoriska uppdrag kan vara avgörande för elevers framtid.
En fritidshemsverksamhet med god kvalitet är en av förutsättningarna för en god välfärd. Feministiskt initiativ vill lyfta fritidshemmens specifika roll i barn och ungas utveckling och lärande. Vi satsar därför på högre personaltäthet, mindre barngrupper och utveckling av fritidshemmen för barn och ungas rätt till en meningsfull fritid och utveckling samtidigt som konsekvenserna av fattigdom och segregation minskar.

Nora Axelsson Håkansson (Fi)

Barnrättspolitisk talesperson

Annika Nylén (Fi)

Politisk sekreterare

Lisa Palm (Fi)

Utbildningspolitisk talesperson

Karin Stubbergaard (Fi)

Politisk sekreterare
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen