Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Juridiska fakulteten följde inte lagen

Student fick inte kopia av offentlig handling trots flera påminnelser.

Juridicum, Juridiska fakultetens huvudbyggnad.Bild: Ingemar D Kristiansen
I slutet av januari begärde en student vid Juridiska fakulteten ut en kopia av närvarolistan för en kurs han själv deltog i. Den ansvarige frågade då varför studenten ville ha listan.
Studenten svarade att han ville få listan för att hålla reda på vilka seminarier han deltagit i, något som kursföreståndaren tidigare sagt att Universitetet inte skulle hjälpa till med.
Trots två påminnelser fick studenten aldrig ut närvarolistan, en lista som inte innehåller några andra uppgifter om kursdeltagarna än deras namn samt kryss som visar vem som har varit närvarande på seminarierna.
Fem veckor efter det att studenten hade skickat in sin begäran anmälde han till slut Juridiska fakulteten till justitieombudsmannen JO. I sin anmälan menar studenten att fakulteten brutit mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser.
Enligt tryckfrihetsförordningen ska en begäran om att få en kopia av allmän handling behandlas "skyndsamt", vilket inte har skett. Om handlingen inte kan lämnas ut ska myndigheten ge ett avslagsbeslut, vilket inte heller har skett.
I sitt yttrande till JO ger Universitetets rektor Torbjörn von Schantz studenten rätt i sak och beklagar det inträffade. En kopia av närvarolistan har nu lämnats till honom. Anställda vid Juridiska fakulteten ska dessutom få tydliga instruktioner om hur en begäran om allmänna handlingar ska hanteras.
Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet generellt inte "efterforska syftet" bakom att någon vill ta del av en allmän handling. Enligt rektorn hade den ansvarige tjänstemannen på Juridicum inte heller för avsikt att "efterforska syftet" när han frågade varför studenten ville ha närvarolistan.
"Tjänstemannen ställde frågan enbart då han var bekymrad över om det eventuellt var något problem med närvarolistans riktighet då denna tidigare varit föremål för diskussion", skriver rektorn i sitt svar till JO.
Samtidigt medger han att frågan riskerar att uppfattas som en "efterforskning av syftet, vilket givetvis inte är bra då en sådan enbart får göras vid behov av en sekretessprövning".
Ärendet ligger nu hos JO för avgörande.
Gå till toppen