Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kävlinge

Buller, butiker och bad engagerade på stormöte i Furulund

Vad ska hända med Vikenbadet? Kommer det någon matbutik till byn? Får vi bullervallar innan pågatågen kommer? Det var tre av de frågor som ständigt återkom när ett 70-tal Furulundsbor mötte ansvariga från kommunen i ett stormöte om ortens framtid.

"När vi flyttade hit för fyra år sedan fanns två matbutiker och ett kafé, nu är det helt dött här – vi hoppas orten får nytt liv med tågtrafiken. Framför allt saknar vi en matbutik. Dessutom kan vi slippa ha två bilar om vi kan ta tåget till jobben i Eslöv respektive Åkarp" säger Annette Ekvall och Jonas Nilsson i Furulund som kommit för att höra om framtidsplanerna.Bild: Patrick Persson
Kävlinge kommun hade bjudit in till informationsmöte om Furulunds framtid med anledning av att orten får pågatåg i december 2020. Det innebär en stor förändring när det gäller bostadsplanering, trafiksituationen och ortens attraktivitet. Frågan är så het att mötet blev fullbokat långt i förväg – ett extramöte har satts in i slutet av maj och även det är fullbokat.
– Vi vill höra hur ni som bor här vill att Furulund ska utvecklas. Den här kvällen ger oss input vad vi ska gå vidare med, sa Fredric Palm som är strategisk planeringschef i Kävlinge kommun.
Han var en av dem som inledde mötet med att berätta om hur man tänker sig att Furulund ska växa ihop med Kävlinge där man ska använda ån bättre och att det planeras cirka 570 nya lägenheter fram till år 2025. Publiken fick även reda på hur gator och cykelvägar ska förändras innan tågen kommer, att det blir hastighetsdämpande åtgärder längs Kungsgatan, att nya perrongen kommer att ligga längs norra sidan om spåren men att det inte blir något stationshus.
"1886 invigdes Lommabanan för persontrafik. 1983 lades persontrafiken ner. Vi har arbetet länge för att få tillbaka tågen" berättade strategisk planeringschef Fredric Palm för de 70-talet Furulundsbor som var på mötet.Bild: Patrick Persson
Kommunen och Trafikverket har olika åsikter om hur omfattande bulleråtgärder som behövs i byn.
– Anledningen är att Trafikverket anser att det är befintlig miljö, eftersom det redan går godstrafik här, medan vi från kommunens sida anser att det är väsentlig förändring. Kommunen har begärt in bättre underlag och det är ännu inte klart hur många hus som drabbas av buller och vilka åtgärder som görs, sa miljöinspektör Matilda Gröön.
Efter introduktionen delades publiken upp i diskussionsgrupper och kommunens företrädare gick mellan borden och lyssnade in vad Furulundsborna tyckte.
"Vad blir det för slags station?" var en av de frågorna Furulundsborna ställde i gruppmötet med projektchef Thomas Landén (till vänster) som svarade att det inte blir något hus men något slags regnskydd.Bild: Maria Sehlin
Fakta

Detta frågade Furulundsborna

Vad är syftet med att förlänga Parkgatan? Svar: I och med korsningarna stängs så leds trafiken till en tunnel vid Häradsvägen.

Blir det bullervallar? Svar: Det är svårt att säga hur det blir. Kommunen och Trafikverket är oense om vad som behöver göras.

Ska godstågen fortsätta att gå? Svar: Ja.

Vad ska det bli istället för Vikenbadet? Svar: Det är inte bestämt än men Vikenhallen blir kvar.

Kan vi få hit matbutik, apotek, blomsteraffär, kafé? Svar: Det behövs att någon företagare vill starta det och det krävs kundunderlag. Kanske behöver vi bygga fler bostäder för det.

Ni rör väl inte Furulundsskogen nu när ni ska bygga? Svar: Nej.

Vi vill få billiga 55+ boende och mindre bostäder som vi kan flytta till när villan blir för stor, kan ni bygga det? Svar: Vi noterar önskemålet, men när det gäller kostnad är det så att nya bostäder inte är billiga.

Det är fler som pendlar till Lund än till Malmö så vi får väl behålla bussen till Lund? Svar: Ja vi måste behålla buss 123 till Lund, den frågan kommer vi att driva.

Många kommer nog att köra bil till stationen, kommer det att finnas tillräckligt med parkeringsplatser? Svar: Vi bygger först parkering norr om spåren men har en reservyta söder om spåren.

Blir det någon genväg mot Lund? Svar: Det finns en idé om genväg över åkern från Häradsvägen mot vägen ut till väg 108, men den ligger längre fram i tiden.

Vad händer på ICA-tomten? Svar: KKB ska bygga hyreshus med 40 bostäder med ett och två rum och kök.

Vad för slags fartdämparen blir det? Svar: förmodligen gupp.

Mötet avrundades med en sammanfattning om de åsikter som fångats upp och där man konstaterade att bad, butiker, trafiklösningar, mindre bostäder och bevarad grönska var de viktigaste frågorna. Frågorna kommer att sammanställas på kommunens hemsida om några veckor.
Läs mer: Vägar stängs innan Furulund får pågatåg
Läs mer: Solanumområdet ska bli Åstaden
Läs mer: Kävlinge sa ja till halvtimmestrafik på Lommabanan – trafiken föreslås fortsätta i ringlinje runt Malmö
1983 slutade persontrafiken att gå till Furulund men 13 december 2020 får ödsliga Bantorget och Järnvägsgatan nytt liv när pågatågen kommer till byn.Bild: Maria Sehlin
Fakta

Pågatågen kommer till Furulund

2018: Arbeten med cykelvägar och passager påbörjas.

2019: Parkgatan förlängs, hastighetsåtgärder på Kungsgatan. Kvartal ett: Spåravstängning.

2020: Arbete runt perrong. Stängning av korsningar i Solgatan och Parkgatan. Kvartal två: Spåravstängning.

13 december 2020: Pågatågen kommer till Furulund. Om inte allt är färdigt kommer trafiken att skjutas upp ett helt år, till december 2021.

Restider: Tågen kommer att gå en gång i timmen. Pågatåg från Furulund till Malmö Central kommer att ta 16 minuter. Från Lomma till Malmö Central 10 minuter.

I ett nästa steg planeras halvtimmestrafik och stationer i Alnarp och Flädie. Man planerar även att koppla Lommabanan till den framtida Malmöpendeln som ska gå runt Malmö med stopp på bland annat triangeln, Hyllie, Svågertorp och Persborg.

Gå till toppen