Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Försiktig förväntan om förslag på helt nytt bibliotek

Nya lokaler i nybygget på Ica-tomten, i Folkets hus eller renovering av nuvarande lokaler.
Det är alternativen när politikerna i juni beslutar om bibliotekets framtid i Svedala.

Förvaltningschefen Johan Lundgren presenterade de tre förslaget för politikerna vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i Svedala.Bild: Mats Amnell
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att låta utreda bibliotekets framtid. På onsdagskvällen presenterades tre förslag vid nämndens sammanträde.
Bakgrunden är att de nuvarande lokalerna är för små och omoderna. Ventilationen och belysningen är utdömda och krav på brandsäkerhet gör att sagorummet bara kan användas av mindre grupper. Möbleringen och lokalutformningen gör det svårt att ordna samlingar och evenemang.
En viktig förutsättning för lokalvalet är att meröppet kan införas. Det har redan skett i Bara och Klågerup, och innebär att registrerade besökare över 18 år får en automatisk inpassering och kan besöka biblioteket på kvällar och helger när det annars är stängt.
I Bara och Klågerup är biblioteken tillgängliga alla dagar klockan 07-21, vilket innebär 98 timmars tillgänglighet per vecka mot 44 timmar i Svedala.
Något beslut fattades inte på onsdagskvällen. Det väntas ske först vid nämndens sammanträde den 14 juni.
Mest tilltalade tycktes politikerna vara av det alternativ som innebär att biblioteket 2020 flyttas till gatuplanet i Svedalahems då nyfärdiga bostadskvarter på gamla Ica-tomten vid Storgatan.
Nybygget möjliggör ett skräddarsytt bibliotek med goda möjligheter för för olika ålders- och målgrupper. Förslaget innehåller en ungdomsavdelning, en sal för samlingar och föreställningar och ett kafé med en bakgård som kan användas för uteservering.
Lokalen anses ha de bästa förutsättningarna för införande av meröppet. Kraven är stora fönster med god insyn och lokaler med god överskådlighet för att besökare ska känna sig trygga när biblioteket är obemannat.
En annan fördel anses vara att biblioteket fortsätter att bidra till ett levande centrum om det blir kvar på Storgatan. Lokalytan i förslaget blir 790 kvadratmeter och hyreskostnaden fördubblas från dagens 700 000 kronor per år till 1,4 miljoner.
Biblioteket finns i dag i lokaler på Storgatan.Bild: Mats Amnell
Den billigaste lösningen är att bygga om de nuvarande lokalerna. Biblioteket blir då större genom att personalutrymmen minskas. Nya fönster ökar insynen i biblioteket. Dessutom ska lokalerna bli mer överskådliga.
En annan fördel anses vara att biblioteket blir kvar på Storgatan och bidrar till ett levande centrum.
Förväntade nackdelar är att lokalerna redan från början utnyttjas maximalt. Någon ytterligare utveckling sägs inte vara möjlig om nya behov uppstår i framtiden.
Biblioteket får i den ombyggda lokalen en yta på 666 kvadratmeter och en hyra på en miljon kronor per år.
Det tredje alternativet innebär en ombyggnad av Folkets hus och en flytt av biblioteket dit. Till fördelarna hör att ytorna är stora och att bibliotekets verksamhet kan samordnas med kafé och andra kultur- och föreningsverksamheter.
Däremot anses förutsättningarna för meröppet vara mindre bra. Fönstren sitter högt upp och försvårar insyn utifrån och lokalerna blir stora och svåröverskådliga.
Att biblioteket försvinner från Storgatan anses inte bidra till ett levande centrum.
Biblioteksytan blir 886 kvadratmeter och årshyran 1,7 miljoner kronor.
Folkets hus är ett av de tre alternativen. En nackdel är dock att det inte anses ligga tillräckligt centralt.Bild: Mats Amnell
Gå till toppen