Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Det är inte för att människor blir ensammare som en- och tvåpersonshushållen blir fler.”

Det gäller att hålla i minnet att det är en- och tvåpersonshushållen som är normala. Inte barnfamiljerna. De bostäder som byggs måste svara mot människors behov, skriver arkitekterna Ola Andersson och Herman Arfwedson.

När de flesta som sysslar med bostadsbyggande tänker på ett normalt hushåll tänker de en familj med mamma, pappa och barn. Det är en föreställning som inte stämmer, skriver Ola Andersson och Herman ArfwedsonBild: Jessica Gow/TT
Sverige behöver 600 000 nya bostäder fram till 2025, enligt Boverket.
Vilken sorts bostäder byggherrar, arkitekter och planerare väljer att bygga beror på hur de föreställer sig att de hushåll som ska använda bostäderna ser ut.
Vår långa erfarenhet som arkitekter säger oss att när de flesta som sysslar med bostadsbyggande tänker på ett normalt hushåll tänker de en familj med mamma, pappa och barn. Övriga typer av hushåll, till exempel studenter, äldre och ungdomar, ses som undantag med särskilda behov.
Det är en föreställning som inte stämmer. Barnfamiljerna utgör undantaget. I 70 procent av alla bostäder i Sverige bor det en eller högst två personer. Den allra vanligaste typen av hushåll är det som består av en person, näst vanligast är hushåll med två personer. Allt enligt statistik från SCB.
Eftersom familjen är normen i samhället framställs ofta dominansen av fåpersonshushåll som olycklig. Men det är inte för att människor blir ensammare som en- och tvåpersonshushållen blir fler. Det beror på att vi som bor i Sverige skaffar barn senare och lever längre. Den period vi bor tillsammans med våra barn upptar en allt mindre del av livet.
Möjligen är en annan bidragande orsak, det ökade antalet skilsmässor, olycklig. Men den största olyckan är utan tvivel att ensamhushållens andel av bostadsbeståndet minskat något de senaste åren, eftersom det sannolikt beror på att bostadsbristen tvingar allt fler att bo kvar hos sina föräldrar långt upp i tjugoårsåldern.
Att vi som ägnar oss åt bostadsbyggande föreställer oss barnfamiljer som den vanligaste hushållstypen hänger ihop med att svensk bostadspolitik under lång tid har fokuserat på barnen. Först, under trettiotalet, efter Gunnar och Alva Myrdals larmrapporter om sjunkande nativitet, genom att uppmuntra människor att skaffa barn, till exempel genom att bygga barnrikehus, de så kallade Myrdalshusen.
När nativiteten efter andra världskriget sköt i höjden inriktades de politiska ansträngningarna på att se till att de barn som föddes och deras föräldrar fick ett hem, och därefter, under sextio- och sjuttiotalen på att alla barn skulle få ett eget rum. Det är en bostadsstandard vi måste värna om.
Vi vänder oss mot dem som anser att Sverige ska bygga mindre lägenheter för att de som egentligen behöver en större bostad ska ha råd med en bostad överhuvudtaget. Att hävda att Sverige ska bygga små bostäder där människor på grund av ökad bostadsbrist ska tränga ihop sig är oacceptabelt. Det vi förespråkar är byggandet av små lägenheter för små hushåll.
Dagens bostadsbrist är en följd av att statens ansvar för bostadspolitiken efter den ekonomiska krisen på nittiotalet delegerades till kommunerna. Det blev kommunernas ansvar att genom planmonopol, markpolitik och byggande i allmännyttans regi trygga vars och ens rätt till en bostad. Hade landets kommunpolitiker tagit det ansvaret hade Sverige idag inte haft bostadsbrist i de flesta kommuner. I decennier har kommunpolitiker underlåtit att göra detaljplaner för bostäder i tillräcklig omfattning.
Men nu minskar bostadsbristen äntligen. Förra året byggdes fler bostäder i Sverige än på decennier, enligt Boverket. Och i takt med att bostadsbristen byggs bort sjunker priset på bostäder. I Skåne har priset på bostadsrätter sjunkit med 8 procent sedan augusti förra året, enligt Svensk mäklarstatistik. I centrala Malmö har priset sjunkit med 4 procent de senaste tre månaderna.
De som söker bostäder får framöver större möjligheter att välja. Det gör att bostäder som inte motsvarar behovet blir svåra att sälja eller till och med att hyra ut. Att de bostäder som byggs svarar mot människors behov är därför viktigt för alla parter. Det gäller att hålla i minnet att det är en- och tvåpersonshushållen som är normala. Inte barnfamiljerna.
Ola Andersson
Herman Arfwedson

SKRIBENTER

Ola Andersson och Herman Arfwedson är arkitekter. I dagarna kommer de ut med En liten bok om små bostäder på förlaget Svensk Byggtjänst.
Gå till toppen