Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Resurserna ska göra största möjliga nytta för varje elev

Skolan är den plats där varje individ ska utvecklas och få verktyg till sitt goda liv, skriver Camilla Mårtensen (L).Bild: JESSICA GOW / TT
Johan Ericsson, moderat politiker i Kävlinge, har lyft idén att elevens skolpeng skall dimensioneras efter det resultat som skolan gör.
Läs mer: Han utmanar kommunalrådet i Kävlinge
Jag, Liberalerna och skollagen tänker tvärtom – vi ger mest resurser till de skolor som har störst behov.
Jag förutsätter att förslaget är Johan Ericssons eget och inte moderat skolpolitik, då partiet innehar vice ordförandeposten i nämnden och har möjlighet till både kunskap om lagen och möjlighet att påverka.
Enligt skollagen har skolan ett kompensatoriskt uppdrag, det vill säga de elever som behöver hjälp för att nå kunskapsmålen skall få de resurser som behövs.
Vissa insatser kan göras med lätthet och utan ekonomisk konsekvens. Andra kostar pengar och det är politikens roll att se till att de resurser som behövs kommer till den skolan som har störst behov när behoven finns, inte efter betygen är satta.
Det är lätt att vara bildningsnämndens ordförande när skollagen så väl stämmer överens med den politiska ideologi jag företräder.
Skolan skall hjälpa varje elev att flyga, men systemet skall också fånga och stötta den som faller igenom oavsett vilka behov som kan uppstå längs vägen. Då måste politiken agera förebyggande och tidigt och tillföra resurser till de skolor där utmaningarna är störst.
”Skolan först” är min och Liberalernas idé om framtiden och har varit sedan mycket lång tid tillbaka. Skolan är den plats där varje individ ska utvecklas och få verktyg till sitt goda liv. För den elev som kommer från ett hem utan studietraditioner ska nyfikenheten väckas för studiers möjligheter. Den elev som med lätthet når kunskapsmålen ska få lära vidare utan tak.
För skolans viktigaste resurs, lärarna, ska finnas tid och möjlighet att vara med på varje elevs resa.
Skolan är under ständig utvärdering och utveckling, inte minst i Kävlinge, i det arbetet behövs alla goda krafter. En röst på Liberalerna försäkrar att skolfrågorna har högsta fokus alltid och inte bara vart fjärde år.
Resurser skall ges efter behov och inte efter resultat, så att de mesta resurserna och bästa lärarna finns där de behövs mest och gör mest nytta för varje individ.

Camilla Mårtensen (L)

Bildningsnämndens ordförande, Kävlinge kommun
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen