Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Burlöv

Fasangård i Arlöv drabbad av fågelinfluensa

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning för fasanuppfödning i Arlöv utanför Malmö. Djuren ska avlivas, anläggningen har fått tillträdesförbud och inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till den.

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning för fasanuppfödning i Arlöv utanför Malmö. Arkivbild.Bild: Fredrik Sandberg / TT
Proverna från anläggningen analyseras nu av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ännu är det oklart exakt vilken typ av H5-influensa det rör sig om men redan är det klarlagt att viruset är lågpatogent – alltså mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som nyligen påvisats i Sverige.
TT: Vad ska fjäderfäproducenter och ägare av hobbyfågelbesättningar tänka på för att undvika spridning till fjäderfä?
– Man ska följa reglerna om ett bra smittskydd och även vara noga med hygienreglerna, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare vid Jordbruksverket.
Samtidigt understryker verket att lågpatogena virus under vissa omständigheter kan omvandlas till högpatogena.
Influensan finns naturligt bland vilda fåglar. Jordbruksverket har också infört ett kontrollområde med en kilometers radie kring anläggningen. I området gäller bland annat särskilda hygienregler för personer som besöker djurstallar med fjäderfä och andra fåglar samt förbjud mot att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter mellan anläggningar för fjäderfä eller in och ut ur området.
Lena Hult säger att det är samma typ av åtgärder som sätts in oavsett vad analyserna sedan visar i fråga om vilket virus det rör sig om.
Dessutom sätts ytterligare en åtgärd in för att förebygga smittspridning:
– De djur som finns på anläggningen kommer att avlivas, säger Lena Hult.
Den skyddsnivå som generellt gäller sedan tidigare i Sverige innebär att fjäderfän får vara ute men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.
I februari i år upptäcktes fågelinfluensa av typen H5N6 hos en havsörn och en ormvråk vid Blekingekusten. Därefter har fler fall hittats i en hobbybesättning i Uppsala län samt hos fler vilda fåglar.
Fakta

Hygienregler i samband med tamfåglar

Jordbruksverket går ut med följande regler:

Endast de som sköter tamfåglarna ska ha tillträde till djurutrymmen.

Håll rent vid hus och inhägnader.

Följ hygiengränserna noga.

Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.

Efter utlandsvistelse – undvik kontakt med tamfåglar i 48 timmar.

Källa: Jordbruksverket

Gå till toppen