Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Regeringen måste våga lyfta mens som en nyckelfråga.”

Mens är inte bara en fråga om lite blod. Det skriver Mariann Eriksson och Monica Lorensson, företrädare för insamlingsstiftelsen Plan international Sverige.

En skylt utanför grundskolan Akadot i Tororo i östra Uganda, en skola som stöds av Plan International.
Varje dag har runt 800 miljoner flickor och kvinnor mens, men fördomar och stigma utgör fortfarande stora hinder för flickors rättigheter. Runt om i världen stannar miljontals flickor hemma från skolan under mensen eftersom de saknar tillgång till mensskydd och säkra toaletter. Om vi vill nå FN:s globala mål är det dags att ta mensfrågan på allvar.
I hela världen finns föreställningar om mens som något farligt, smutsigt och skamfullt. Det som borde vara helt vardagligt är på många håll något som hindrar flickor och kvinnor från att delta fullt ut i samhället.
Också i Sverige begränsar tabut kring mens flickors och kvinnors liv. Bland annat har fyra av tio svenska kvinnor undvikit platser eller aktiviteter för att de är oroade över sin menshygien, enligt undersökningar som hälsoföretaget Essity har gjort.
Också i Sverige är mens för många förknippat med besvär, smärta och obehag, trots god tillgång till rent vatten, smärtstillande medicin, säkra och relativt billiga mensskydd.
I många länder är situationen den motsatta. Flickor och kvinnor stigmatiseras och exkluderas för att de har mens. Inom vissa kulturer isoleras de från resten av familjen när de har mens och förbjuds att röra mat. I Nepal förvisas flickor och kvinnor till osäkra skjul utomhus där flera har dött.
Miljoner flickor och kvinnor saknar möjlighet att sköta sin menshygien på ett bra sätt. Var tredje skola i världen saknar säkra och bra toaletter, enligt den globala organisationen WSSCC, The Water Supply and Sanitation Collaborative Council.I låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter. Det är en viktig orsak till att många flickor tvingas stanna hemma från skolan när de har mens.
Men är mens egentligen inte bara en fråga om lite blod? Som vi ser det är mens direkt kopplat till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Även om mens och menshygien traditionellt har behandlats som en vatten- och sanitetsfråga, handlar det till syvende och sist om flickors möjlighet att leva fullvärdiga liv, göra egna livsval och själva bestämma över sin kropp.
Vi uppmanar kvinnor att utebli från sociala medier och vara #absentforgirls på internationella mensdagen på måndag, den 28 maj, i solidaritet med alla de flickor som tvingas stanna hemma när de har mens.
För att mens inte ska vara ett hinder för flickor behövs bland annat:
• Tillgång till korrekt information för barn, ungdomar och föräldrar, för att kunna bryta tabun och minska stigmat kring mens.
• Tillgång till mensskydd, rent vatten och låsbara och separata toaletter för flickor som ger dem möjlighet att sköta sin menshygien på skolor och offentliga platser.
• Också flickor som befinner sig på flykt eller i områden som drabbats av kriser och konflikter behöver kunna sköta sin menshygien. Tillgång till säkra och låsbara toaletter är särskilt viktigt, också i flyktingläger.
• God sexualundervisning för alla barn och ökad kunskap om den egna kroppen.
På många platser i världen ses en flickas första mens som ett tecken på att hon är redo att sluta skolan och gifta sig och bli mamma, även om hon bara är 10 eller 11 år. Mens blir ett hinder för flickors utbildning, hälsa och möjlighet att delta i samhället. Sveriges regering måste därför våga lyfta mens som en nyckelfråga för flickors rättigheter och global utveckling.

Mariann Eriksson

Monica Lorensson

Mariann Eriksson är generalsekreterare för insamlingsstiftelsen Plan international Sverige.
Monica Lorensson är Plan international Sveriges chef för policy och påverkan.
Gå till toppen