Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Böcker

Adonis storslagna sång om den söndertrasade historien

Med tredje delen av "Boken" är Adonis storverk fullbordat på svenska. Ett mäktigt tragiskt epos, skriver Eva Ström.

Adonis.Bild: Fredrik Sandberg/TT

Adonis

BOKEN. Boken – platsens gårdag nu III. Övers Hesham H Bahari. Alhambra.
Adonis storverk "Boken– platsens gårdag nu" utkom på arabiska i tre delar mellan åren 1995-2002. Här beskriver Adonis den arabiske 900-talspoetens al-Mutanabbis dramatiska liv i en polyfon rolldiktning. Detta poetiska underbarn föddes 915 e Kr i södra Irak och deltog som ung i ett politiskt uppror varför han fängslades i Syrien. Efter frigivningen blev han hovpoet hos dåtidens viktigaste furste i Aleppo. Efter nio år bröt dock al-Mutanabbi upp, begav sig till Egypten där han lovats en guvernörstjänst, vilket inte infriades. När han besviken lämnade Egypten vid 50 års ålder blev han offer för ett överfall av två män, som han tidigare smädat i sin dikt. Det är just tiden i Egypten fram till poetens död som är ämnet i denna tredje del.
Trots att tusen år skiljer Adonis från 900-talspoeten finns likheter. Båda var poetiska underbarn, båda fängslades för politisk verksamhet i ungdomen och båda har verkat för en poetisk nydaning. En röd tråd genom "Boken" är frågan om bokstavliga eller symboliska tolkningar av de religiösa urkunderna. Den tredje delen inleds vid början av 900-talet, en brytningstid. Makten delades mellan militära makthavare och religiösa lärda, medan poeter, filosofer och konstnärer kom i kläm. Al-Mutanabbis fiktiva dikter vill återge denna kamp mellan de intellektuella och makten.
Hesham H Bahari tecknar i sitt förord bakgrunden, som är oundgänglig för att kunna ta till sig detta intrikata diktverk. Redan bokens struktur är komplicerad. Den består av sju kapitel, följt av en avslutning. Vart och ett av dessa sju kapitel innehåller tre delar, först 28 poem som föregivs vara skrivna av al-Mutanabbi. Parallellt med varje dikt finns en berättande kröniketext som kommenterar de viktigaste, ofta blodiga maktkamperna. Dessutom finns i varje avsnitt dikter som sägs vara hämtade ur al-Mutanabbis dagbok. Kröniketexten och ”al-Mutanabbis” dikter hör alltså inte med nödvändighet samman, men visar i vilket tidsklimat poeten verkade. De politiska och religiösa motsättningarna ges starkast uttryck i kröniketexten, medan poeten själv besjunger exempelvis Nilen och frågar sig om poesin kan hela historiens söndertrasade dräkt. Nästan Hamletlik lyder poetens fråga:
Hur ska jag ta itu med denna värld,
när pärlorna i dess tron är av lera,
och den ägs av stoftet?
Är mitt liv en hänryckning
som missat sitt mål
och gick om intet?
Diktsamlingen är fylld av bilder på tvivel, hemlöshet, sorg och aska. Tragiskt aktuell är en dikt som skildrar människor på flykt.
Ingenstans att ta vägen.
Jaktbytet hemsöks av syner.
Otåligt och rastlöst yrar det inom mig.
Är jag platsens rovdjur,
dess förvirring?
Gryningen tog min sorg
och lade den som ett täcke över allt.
Och stigarna är fångstnät: utmattade
människor på flykt mot sin död.
De varken ser eller frågar efter vägen.
"Boken" är ett mäktigt tragiskt epos som mynnar ut i slutdikten "Poeten". Här talas om Askan, alltings fåfänglighet, samtidigt som poeten grips av ett begär att sjunga. I denna slutsång sammanfaller al-Mutanabbi med Adonis:
Askan – men nu känner jag
att jag måste sjunga:
Min kropp är denna ros
mina tankar rosdoften.
Med översättningen av den tredje delen av "Boken" har Adonis dikt fått en kraftfull svensk språkdräkt av Hesham H Bahari. Det är mödan värt att tränga in i detta mörka och storslagna, men inte helt lättillgängliga episka verk.
Gå till toppen