Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Politiker måste släppa sitt kontrollbehov och lita på personalen.”

Regionpolitiker har lyft mandat och befogenheter från vårdcentralerna till chefer högre upp i organisationen, med toppstyrning som följd. Det skriver Inger Tolsved Rosenkvist och Camilla Mårtensen, Liberalerna.

Det är inte rimligt att en tredjedel av läkares och sjuksköterskors tid går till administration, som Region Skånes årsredovisning visar, skriver Inger Tolsved Rosenkvist och Camilla Mårtensen.Bild: FANNI OLIN DAHL / TT
Personalen på vårdcentralerna går på knäna. Under de senaste åren har vi besökt många vårdcentraler och haft diskussioner med personalen. Många av de anställda har berättat om trötthet, stress och att de träffar allt färre patienter och ägnar allt mer tid åt administration.
Trots hektiska arbetsdagar märks att engagemanget och omsorgen om patienterna är stor. Det gör oss som politiker både stolta och tacksamma.
Men det räcker inte att vi är tacksamma. Som politiker måste vi också ta vittnesmålen om personalens arbetssituation på allvar.
Det är inte rimligt att en tredjedel av läkares och sjuksköterskors tid går till administration, som Region Skånes årsredovisning visar.
Byråkratin växer på kärnverksamhetens bekostnad. Att mäta, kontrollera och följa upp tar tid, arbetet med patienterna får stå tillbaka.
Ett exempel på onödig byråkrati ärattsju instanser är involverade när en vårdcentral behöver anställa ny personal, chefen får varken skriva annonsen eller anställningskontraktet själv, något som medför långa rekryteringsprocesser. Det är inte bra, när medarbetare slutar är det viktigt att ny personal är på plats så snabbt som möjligt, annars hamnar både medarbetare och patienter i kläm.
En välfungerande organisation kan liknas vid en pyramid där få personer arbetar med ledning och styrning och de flesta jobbar med kärnverksamheten. Men den skånska vården riskerar snarare att likna en romb. Den blir allt större och större på mitten med fler mellanchefer och administratörer.
Som vi ser det är många regionpolitikers bristande tillit till personalen på vårdcentralerna skälet till alla kontroller och uppföljningar som de måste göra.
Regionpolitiker har lyft mandat och befogenheter från vårdcentralerna till chefer högre upp i organisationen, med toppstyrning som följd. Ett resultat är också att medarbetarna upplever en brist på förtroende och att deras möjlighet att påverka sin arbetsvardag minskar, något som i sin tur leder till bristande motivation. Med detta arbetssätt ökar också risken förängsliga och anorektiska organisationer, där de som arbetar på vårdcentralerna inte vågar ta egna beslut som gynnar verksamheten utan att fråga om lov.
Att ställa krav, ge mandat och befogenheter, ha förtroende för chefer och medarbetare, är centralt för en välfungerande organisation. Men ledning och styrning av den skånska vården går åt motsatt håll. Det som kan lösas genom erfarenhet regleras och följs upp i det oändliga.
Liberalerna vill att varje medarbetare inom Region Skåne ska kunna påverka sin arbetsvardag så mycket som möjligt. Ska det bli verklighet måste de politiker som styr verksamheten släppa sitt kontrollbehov och lita på personalen.

Inger Tolsved Rosenkvist

Camilla Mårtensen

Inger Tolsved Rosenkvist är regionkandidat för Liberalerna i Lund.
Camilla Mårtensen är regionkandidat för Liberalerna i Kävlinge.
Gå till toppen