Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Öka takten i klimatarbetet – ersätt bensin och diesel med biogas

Varför inte en biogaspump i Veberöd, skriver Karin Svensson Smith (MP).Bild: Claudio Bresciani/TT
Naturvårdsverkets senaste klimatrapportering visar att växthusgaserna hade minskat med 1 procent det senaste året. Det är bra, men det räcker inte. Ökad användning av biogas kan påskynda vägen ut ur oljesamhället. I vårbudgeten inrättade regeringen ett anslag för stöd till biogasproduktion.
Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Eftersom 80 procent av oljeimporten används för transporter måste dessa stå i centrum för den samhällsförändring som måste ske. I riksdagen har vi enats om att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. För att nå detta mål måste såväl elektrifieringens, bränslebytets (ökande inblandning av biobränsle i flytande drivmedel) samt biogasens potential att ersätta olja tas i anspråk.
Minskad klimatpåverkan är viktigast vid valet av framtidens transportlösningar. Men för att samhällsutvecklingen ska bli långsiktigt hållbar måste uttaget av ändliga råvaror ersättas med en cirkulär resurshantering. Att framställa biogas vid behandling av avloppsvatten och biologiskt avfall är ett bra exempel på en cirkulär resurshantering – ett kretslopp. Förutom fordonsdrivmedel blir det biogödsel som innebär att fosforkretsloppet sluts och behovet av importerad handelsgödsel minskar. Klimatnyttan är dubbel då framställningen av biogas för utgår från gödsel och annat organiskt material som annars läcker växthusgasen metan till atmosfären.
I Lunds tätort är det många som kan leva ett gott liv utan att äga en egen bil. Men i byarna kommer bilen sannolikt att fortsatt spela en stor roll för människors förflyttning. Allt fler undviker bensin- och dieselbilar vilket är nödvändigt om Lunds klimatmål ska nås. Nya ställen att tanka biogas skulle påskynda utfasningen av olja. 2015 gjordes en utredning om biogasmackar i Lunds östra kommundelar. Kanske kan den andelsägda biogaspumpen i Tomelilla få en efterföljare i Veberöd?

Karin Svensson Smith (MP)

Förstanamn på Lunds kommunfullmäktigelista och riksdagsledamot
Gå till toppen