Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Motgång för Svedala när domstol avgjorde tvist om gifttläcka

Svedala får ingen ersättning för läckage från Sturups flygplats av pfos-förorenat vatten till kommunens reningsverk efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Flygfoto av reningsverkets slamvassbäddar där förorenat slam från reningsverket tidigare lagrades.Bild: Bengt Arvidson
Läckaget har lett till att kommuninvånarna drabbats av höjda va-taxor.
Swedavia, som driver flygplatsen, dömdes i början av 2017 av den lägre instansen mark- och miljödomstolen att betala ersättning och rättegångskostnader på 3,3 miljoner kronor till Svedala kommun för de skador som orsakats.
Men Swedavia överklagade och har nu fått rätt av Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet kan dock överklagas till Högsta domstolen.
Tvisten rör följderna av ett mångårigt läckage av det giftiga ämnet pfos. På flygplatsen finns ett område där personal övat släckning av brinnande plan. Tidigare leddes skummet från brandövningarna via ett avlopp till kommunens reningsverk.
Skummet, som innehöll pfos, användes på flygplatsen från början av 80-talet och fram till 2008. Gifterna kan bland annat påverka fortplantningsförmågan och immunförsvaret. Enligt vissa studier kan det också orsaka cancer hos människor.
Tidigare lämnades slam från reningsverket till lantbrukare för att användas som gödning på åkrarna. Men föroreningarna gjorde att mark- och miljödomstolen förbjöd det. Istället fick slammet deponeras för en mångmiljonkostnad – det är de utgifterna som kommunen har velat att Swedavia ska ersätta.
Läs mer: Förorenade slamvassbäddar ger höjd VA-taxa
Men domstolen avslår alltså kommunens begäran. Rätten har bedömt om det är miljöbalkens regler eller det avtal som funnits mellan kommunen och flygplatsen som ska användas för att reglera tvisten.
Slutsatsen är att det är avtalets villkor som gäller och att de är utformade så att kommunen inte har rätt tills skadestånd.
Svedala kommun får nu själv stå för kostnaden på 4,3 miljoner kronor samt betala Swedavias rättegångskostnader på drygt 1,1 miljoner kronor samt de egna juridiska kostnaderna på ytterligare drygt en miljon kronor.
Gå till toppen