Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Att bemanna sjukvården med ännu inte färdigutbildade läkare drabbar patienterna.”

Runt om i Skåne finns hundratals olegitimerade läkare som bemannar akutmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. Det skriver Elias Berge och Maria Belikova, Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening.

Som vikarierande läkare utan att ha genomgått AT-tjänst, är det svårt att klaga på en ohållbar arbetssituation eller lyfta fram aspekter som skulle kunna förbättra patientsäkerheten, skriver artikelförfattarna.Bild: Claudio Bresciani/TT
Att det tar allt längre tid innan nyutbildade läkare får anställning som AT-läkare är ett hot mot patientsäkerheten. Väntetiderna leder till att många patienter får en sämre vård och i vissa fall till och med avlider på grund av att de behandlas av olegitimerade läkare som inte har tillräcklig utbildning och saknar handledning.
För att få ansöka om läkarlegitimation måste man ha gjort vad som kallas AT, allmäntjänstgöring. AT är en utbildningstjänst på minst 18 månader där nyutexaminerade läkare skolas in i läkarrollen under handledning av erfarna specialister.
Antalet AT-platser har inte ökat i takt med att antalet nyutexaminerade läkare blivit fler. Idag är väntetiden för att få en AT-plats i genomsnitt 10,3 månader. I vissa fall kan det ta flera år.
Bristen på AT-platser leder till att de flesta läkare börjar jobba som vikarierande underläkare. Som vikarierande underläkare utför man samma arbete som en legitimerad läkare. Och trots att man som vikarierande underläkare är ny i yrket kan man i vissa fall ansvara för lika många patienter som färdiga specialistläkare. Det är också snarare regel än undantag att akutmottagningar runt om i landet bemannas av icke-legitimerade underläkare.
För tre år sedan fattade den statliga myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ett principbeslut om att icke-legitimerade läkare inte får arbeta ensamma på akutmottagning utan tillgång till en legitimerad kollega på plats som ansvarar för patienten. Trots det är sådana situationer långt ifrån ovanliga och Ivo har vid flertalet tillfällen riktat kritik mot akutmottagningar som inte följer principbeslutet.
Konsekvenserna av att bemanna sjukvården med ännu inte färdigutbildade läkare drabbar patienterna. I de flesta fall går det bra, även om det förmodligen kunde ha gått ännu bättre. Men ibland får bristen på erfarenhet och adekvat utbildning ödesdigra följder och det finns flera fall där Ivo uppger bristande kompetens och erfarenhet på akutmottagningar som en delförklaring till dödsfall.
Förutom en sämre patientsäkerhet påverkar bristen på AT-platser de unga läkarna.
Som vikarierande läkare, utan att ha genomgått AT-tjänst, är det svårt att klaga på en ohållbar arbetssituation eller lyfta fram aspekter som skulle kunna förbättra patientsäkerheten och därför har många nyutexaminerade läkare en arbetsbörda och ett ansvar som är orimlig. Jakten på bra referenser för att få en AT-tjänst och rädsla för att påverka chanserna till förlängt vikariat gör att många tvekar och kämpar på i det tysta. Samtidigt ökar antalet utbrända, yngre läkare lavinartat enligt AFA Försäkring.
I Region Skåne är den genomsnittliga väntetiden på en AT-tjänst 9,3 månader. De flesta nyutbildade läkare arbetar i vården innan de får en AT-plats. Det betyder att det runt om i Skåne finns hundratals olegitimerade läkare som bemannar akutmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. Det påverkar inte bara patientsäkerheten och underläkarnas arbetssituation på ett negativt sätt. Enligt en kartläggning som Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har gjort av AT-platser förlorar vården varje år den kompetens drygt 40 specialistläkare har genom att nyutbildade läkares möjlighet att få en AT-tjänst drar ut på tiden.
Region Skåne behöver nu utöka antalet AT-tjänster. Det är något både politiker och tjänstemän måste arbeta för. Det är viktigt för att få tillräckligt många specialistläkare. Det är viktigt för att vända dagens utveckling med en stor andel nyutexaminerade läkare som blir utbrända nästan innan de hunnit ut i arbetslivet.Och det är framför allt viktigt för patienterna, för att de ska känna sig trygga med att de läkare de träffar har tillräcklig kompetens eller kompetenta kollegor att rådfråga när det behövs.

Elias Berge

Maria Belikova

SKRIBENTER

Elias Berge är styrelseledamot i Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening.
Maria Belikova är vice ordförande i Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen