Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Debattinlägg: ”Nu presenterar vi Malmöalliansens första gemensamma budgetförslag någonsin.”

Bortsett från sex år på 1980- och 90-talen har Malmö styrts av Socialdemokraterna sedan den allmänna rösträttens införande i Sverige. Därmed är det uppenbart vem som huvudsakligen bär ansvar för dagens situation. Men våra partier har också ett ansvar. Det skriver Torbjörn Tegnhammar (M), Roko Kursar (L), Niels Paarup-Petersen (C) och Torsten Elofsson (KD).

Tidigare i år har Malmöalliansen presenterat fyra löften till Malmöborna; trygghetslöftet, kunskapslöftet, hållbarhetslöftet och äldrelöftet. Från vänster Torbjörn Tegnhammar (M), Roko Kursar (L), Niels Paarup-Petersen (C) och Torsten Elofsson (KD).Bild: Peter Frennesson
Detta år kan bli historiskt i Malmöpolitiken. Opinionsläget öppnar för ett maktskifte och Malmöalliansen står samlad inför valrörelsen.
Vi pekar ut och söker lösningar på Malmös allvarligaste samhällsproblem; det omfattade utanförskapet, de svaga skolresultaten, den utbredda kriminaliteten och otryggheten samt Sveriges kanske sämsta äldreomsorg.
Nu presenterar vi Malmöalliansens första gemensamma budgetförslag någonsin. Det präglas av en reformagenda som tar arbetslinjen, att det måste vara mer lönsamt att arbeta än att inte göra det, till Malmö. Vår budget fokuserar också på kunskap, ordning och reda i skolan.
Vi gör rejäla satsningar på ökad trygghet, en hållbar och klimatsmart stadsmiljö och på en bättre och mer tillgänglig äldreomsorg som gör Malmö till en stad där människor kan åldras med värdighet.
En viktig uppgift för oss efter den senaste valförlusten har varit att svetsa samman Malmöalliansen till ett lag som regelbundet samtalar, arbetar tätt ihop och samarbetar smidigt med varandra.
Med ett heltäckande valmanifest som grund har vi det senaste halvåret presenterat fyra viktiga, politiska löften till Malmöborna; trygghetslöftet, kunskapslöftet, hållbarhetslöftet och äldrelöftet. Återstår gör det jobblöfte som får arbetslösa Malmöbor i arbete.
Bortsett från sex korta år på 1980- och 90-talen har Malmö styrts av Socialdemokraterna sedan den allmänna rösträttens införande i Sverige. Därmed är det uppenbart vem som huvudsakligen bär ansvar för att arbetslösheten är dubbelt så hög som riksgenomsnittet, att skolan inte levererar tillräcklig kunskap till så många som var fjärde elev, och att utanförskapet och kriminaliteten har tillåtits växa och sprida otrygghet i hela staden.
Men våra fyra partier har också ett ansvar. Aldrig i Malmö stads historia har våra partier varit representerade samtidigt i Malmö kommunfullmäktige.
Valförlusterna har staplats på varandra och sällan har stadens invånare betraktat Malmös borgerlighet som en tillräckligt stark kraft för att utmana socialdemokratin och på allvar tackla stadens problem.
Därför har vi från grunden byggt ett nytt lag för Malmö. Vårt budgetförslag genomsyras av budgetdisciplin, ett ambitiöst finansiellt sparande, effektiviseringar inom stadens byråkrati och stora satsningar på skolan, äldreomsorgen, tryggheten och jobben. Vi stramar åt på utgiftssidan och ser till att budgeten är i balans. Vi både sparar pengar till sämre tider och satsar stort på stadens kärnverksamhet.
Ett slukhål i budgeten är stadens administration, som vuxit sig större och blivit dyrare för varje år som gått under det socialdemokratiska styret. Det är helt enkelt så att för mycket av Malmöbornas skattepengar går till byråkrati. De pengarna behöver istället ges tillbaka till Malmöborna i form av fungerande välfärd.
Vi investerar i Malmöbornas välfärd och satsar på sådant som Malmö stads egen ordningsvaktskår, äldreboendegaranti för dem som fyllt 85 år, förbättra stadens näringslivsklimat, omfattande lyft för skolorna, högre kvalitet inom äldreomsorgen och fler cykelbanor.
Malmöalliansens budget är det riktmärke Malmö behöver för att stadens i övrigt positiva utveckling ska komma alla Malmöbor till del. Med ett gemensamt valmanifest för hela mandatperioden står vi nu förberedda för att ta ansvar för att vända skutan och göra Malmö stad till Sveriges bästa kommun, precis som Malmö är Sveriges bästa stad.
Malmö förtjänar en nystart. Vid en valseger inleder vi från dag ett det reformarbete som Malmö är i desperat behov av.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö

Roko Kursar (L)

Ordförande för Liberalerna i Malmö

Niels Paarup-Petersen (C)

Gruppledare i Malmö

Torsten Elofsson (KD)

Ordförande Kristdemokraterna i Malmö
Gå till toppen