Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Sverker Oredsson

Professor emeritus i historia Sverker Oredsson, Lund, har som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 80 år. Han sörjs närmast av döttrarna Cecilia och Ulrika med familjer, systern Kjerstin Hallberg och särbon Görel Hemberg.

Sverker Oredsson hade många roller: studentkårens ordförande, kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och universitetsdirektör. Men framförallt var han historiker. 1969 disputerade han på en avhandling om svensk järnvägspolitik under 1800-talet, Järnvägen och det allmänna, och blev docent vid historiska institutionen i Lund. Sedan lämnade Sverker forskningen för att ägna sig åt lokal- och universitetspolitik. I sinnet förblev han dock historiker och återvände 1990 till institutionen. Istället för politik blev det undervisning och vetenskap.
För Sverker var historia ofta ett moraliskt projekt. Forskaren skulle ta ställning. Lunds universitet under andra världskriget är ett lysande exempel på hur han tog med sig sitt moraliska liberala patos in i forskningen genom att visa på fascist- och nazistsympatier bland universitetslärare.
Ambitionen att analysera samtida problem som invandring- och flyktingpolitik, högerextremism och miljöhot kommer till uttryck i de båda volymerna Svensk rädsla och Svensk oro. I sin sista bok, biografin över Nils Edén, förenade han sitt politiska och historiska engagemang genom att lyfta fram en partivän och hans betydelse för det demokratiska genombrottet. Samhällsengagemanget resulterade också i en rad tidningsartiklar, lärobokstexter och recensioner.
Sverker hade ett nyfiket, intellektuellt förhållande till sin samtid och det förflutna och var en orädd och inspirerande debattör som inte skydde kontroversiella ämnen. I en hektisk institutionsmiljö var han alltid en uppmärksam lyssnare, en solidarisk kollega med en känsla för det gemensamma. Hans starka integritet var en tillgång när friktioner uppstod.
Trots pensionen fortsatte han att vara historiker, fortsatte att skriva böcker och fortsatte att vara aktiv vid institutionen. Sist vi såg Sverker vid ett seminarium var så sent som i mars. Ämnet, miljöhistoria, låg honom varmt om hjärtat.
Vi är många vid institutionen som kommer att sakna Sverkers engagemang och klokhet.
Kim Salomon
Lars Edgren
Henrik Rosengren
prefekter vid historiska institutionen, Lunds universitet 1996-
Gå till toppen