Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Kommunens ledande politiker väljer byggindustrin före de många berörda

Mycket av debatten kretsar kring beslutet om att riva Svaneskolan.Bild: Sandra Henningsson
Utmaningen för oss väljare är att vi förmodar att våra politiker representerar oss. Med insändaren ”Vi hoppades att L skulle dela vår målsättning för Lunds skolor” den 26 maj så har kommunalstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) valt att politisera och därmed ignorera en debatt som engagerat över 2 000 människor sedan förslaget att riva Svaneskolan offentliggjordes 2016. Ingen har vid något tillfälle motsatt sig byggandet av ytterligare en gymnasieskola. Vad däremot har ifrågasatts - av lärare, rektorer, elever, föräldrar och boende - är logiken bakom beslutet att låta riva ett framgångsrikt högstadium och Limus musikskola - när andra och mer gynnsamma lägen finns tillgängliga.
Läs också Vi hoppades att L skulle dela vår målsättning för Lunds skolor
I motionen mot projektet kritiserade Liberalerna beslutet att riva Svaneskolan men gav också förslag till alternativa lösningar. Men detta borde inte handla om Liberalerna utan om medborgarsvek. Barn och grönområden utgör enligt Boverkets regelverk våra mest värdefulla tillgångar. Trots detta väljer ledande kommunpolitiker att favorisera byggindustrin över innevånare. Svaneskolan utgör endast ett exempel. Hur kan Almgren, såsom ordförande i kommunfullmäktige, i sin insändare inte med ett ord bemöta de hundratals unga elever, lärare och familjer som berörs negativt av beslutet?
Det är förståeligt att Almgren väljer att inte nämna det så kallade informationsmötet i höstas, där enligt kommunens hemsida ”hundratals” deltog, men i själva verket endast ett sextiotal infann sig därför att många boende inte hade mottagit inbjudan. Det hade onekligen varit informativt om Almgren gått in på hur det är möjligt för kommunen att ta in bud från konstruktionsbolag utan en existerande detaljplan, eller att ha fått förklarat varför budgeten för extrakostnader enligt uppgift togs bort från kostnadsberäkningen (för utbyggnaden av Parkskolan), vilket i sin tur betydde att beslutet inte behövde lyftas till kommunfullmäktige eftersom det då underskred 50 miljoner. Självklart nämner inte Almgren att han är tjänstledig från Skanska eftersom det inte vore första gången Skanska tillsynes favoriseras och för vilket Almgren mottar kritik.
Byggbranschen bedömer att ”högkonjunkturen i deras bransch snart är förbi” samt förutspår ”att bostadsbyggandet kommer att rasa nästa år”. Trots detta så verkar somliga ”ledare” tro att de kan hålla annalkande lågkonjunktur på avstånd genom att bygga mera. Huruvida de agerar i god tro eller ej är sorgligt nog inkonsekvent. Det är emellertid tydligt att framtiden kräver en inkluderande politik, i vilket samhället som helhet och alla dess innevånare – även barn - står i fokus och inte särskilda intressen. Detta måste vara en svår balansakt om man har en fot i den offentliga sektorn och den andra i den privata.

Maria Holvöe

Svar:

Placeringen av Hedda Anderssongymnasiet och flytten av Svaneskolan till Parkskolan har varit föremål för diskussion, såväl på denna insändarsida som i andra forum. Det är bra att det finns ett starkt engagemang. Tidigare i våras skrev vi tillsammans med företrädare för Centerpartiet och Moderaterna om processen och hur vi arbetar med att bygga framtidens gymnasieskola. I den insändaren nämnde vi precis det som Maria Holvöe efterfrågar. Nämligen hur upphandlingen har gått till och hur processen ser ut framöver.
Det är självklart så att det har gjorts en upphandling. Upphandlingen av byggentreprenör är gjord som en så kallad samverkansentreprenad. Det är en modell som innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång. Ett sådant samarbete stärker förutsättningarna för bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, att vi får en tryggare byggprocess samt bättre uppföljning och kontroll. Denna upphandling har hanterats av Serviceförvaltningen och är inget som vi som politiker kan påverka.
Arbetet innebär också att Helgo Zettervalls fantastiska Parkskola återigen blir en levande skola i Lunds centrum. Varsamt restaurerad och med genomtänkta tillskott kommer den att bli en mycket bra miljö för den verksamhet som idag finns på Svaneskolan.
Hur gymnasieskolan i slutändan får se ut kommer att avgöras under hösten då förslaget till ny detaljplan går ut på samråd, vilket i demokratisk ordning innebär möjligheter för närboende och andra att tycka till. Dialogen med Lundaborna är A och O i hur vi utvecklar Lund. Den kommer vi inte göra något avkall på.

Anders Almgren (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Lund

Emma Berginger (MP)

Kommunstyrelsens vice ordförande

Elin Gustafsson (S)

Kommunalråd
Gå till toppen