Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Skånska småföretagare spår fortsatt positiv utveckling

Småföretagskonjunkturen i Skåne är fortsatt positiv, men har mattats av sedan fjolåret. Det visar Småföretagsbarometern som pekar på starkast utveckling i den sydvästra och sydostra delen av länet.

Magnus N:son Engelbäck är regionchef Företagarna i Skåne.
Småföretagsbarometern bygger på företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget, och i Skåne är förväntningarna på de egna verksamheterna fortsatt goda.
Dessutom utvecklas sysselsättningen i regionens småföretag bättre än i riket som helhet. Den totala konjunkturindikatorn för Skåne ligger strax över riksgenomsnittet, och utvecklingen är starkast i sydväst och sydost.
– Det som sticker ut lite extra är sydöstra Skåne där man har fortsatt höga förväntningar framöver, och detta trots infrastrukturella hinder, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna, som menar att väg E22 visserligen har blivit väldigt mycket bättre och underlättat transporter till Skånes sydöstra del.
– Men där finns fortfarande en trafikkork med inte så väl fungerande tågtrafik och ännu inte fullt utnyttjade hamnar, säger Magnus N:son Engelbäck.
Trots hela Skånes positiva tongångar är prognosen inför det kommande året något mer försiktig jämfört med fjolårets mätning.
Enligt småföretagarna är det största tillväxthindret brist på lämplig arbetskraft. Nästan var fjärde företag i Skåne uppger detta som största hinder, vilket är i linje med företagarnas synpunkter i riket som helhet.
– Det är den stora akilleshällen. Väldigt många bolag tvingas att tacka nej till beställningar på grund av personalbrist, och man har svårt att hitta rätt kompetens, säger Magnus N:son Engelbäck.
Samtidigt menar han att problemet inte endast bottnar i brist på arbetskraft med relevant utbildning.
– Man hittar inte människor med rätt driv och inställning, och det är alarmerande. Här är främst de allra minsta småföretagarna drabbade, där jobbtillväxten kanske är som störst, säger Magnus N:son Engelbäck.
Fakta

Förväntad konjunktur i Skåne det kommande året

Sysselsättningstillväxten: Oförändrad.

Tillväxttakten i orderingången: Ökning.

Omsättningstillväxten: Ökning.

Lönsamhetstillväxten: Ökning.

Källa: Småföretagsbarometern.

Fakta

Småföretagsbarometern

Redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna.

Baseras på intervjuer med 4000 företagare i Sverige med 1-49 anställda.

Produceras i samarbete mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Gå till toppen