Annons

Annons

Annons

Annons

opinionDe skärpta gränskontrollerna

Aktuella frågor
”Gränskontroller möjliggör äkta solidaritet.”

Att hysa en flykting i Sverige i ett år, kostar lika mycket som nästan 6 000 dunkar rent vatten åt några av världens mest utsatta människor. Det skriver Johannes Norrman och Filip Persson som representerar Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är av största vikt att öka antalet poliser och passkontrollanter vid gränsen, så att kontrollerna kan bli smidigare, skriver Johannes Norrman och Filip Persson.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Upphäv gränskontrollerna vid Hyllie, uppmanar tre företrädare från Liberalernas ungdomsförbund, LUF, Joar Forssell, Simona Mohamsson och Frida Jansson, regeringen (Aktuella frågor 1/6). Som stöd för sin åsikt framför de huvudsakligen tre argument: Gränskontrollerna är dåliga för flyktingar, dåliga för dem som bor i Öresundsregionen och dåliga för Sveriges ekonomi.

Vi i Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna vet att gränskontrollerna ger upphov till olägenheter för pendlare och andra resande i Öresundsregionen. För att underlätta för dem är det därför av största vikt att öka antalet poliser och passkontrollanter vid gränsen, så att kontrollerna kan bli smidigare.

Annons

Annons

Samtidigt vill vi framhålla att gränskontroller är bra. Passfriheten i Norden fungerade när det rörde sig om just Norden; men med dagens "öppna" EU fungerar den tyvärr inte längre.

Att låta inresande visa pass är en nödvändig säkerhetsåtgärd som med rätt prioriteringar inte kostar resande mer än en smula tid. Bortsett från floskler om öppenhet, har de tre företrädarna för LUF ingenting att säga om den uppenbara säkerhetsrisk avskaffade gränskontroller innebär.

LUF:s ekonomiska kalkyl, där kostnaden för gränskontrollerna i Hyllie klumpas ihop med kostnaderna för hinder mot varors rörlighet, imponerar inte heller.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som lyder under Finansdepartementet, slår i sin nyligen offentliggjorda rapport Tid för integration fast att varje flykting i snitt kostar Sverige 74 000 kronor per person och år.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer cirka 23 000 personer att söka asyl i Sverige i år. Om bara hälften av dem får asyl, innebär det en kostnad på cirka 8,5 miljarder kronor under tio år. Alltså för ett års inflöde av flyktingar. Hur mycket större hade summan varit, om LUF fått bestämma?

Avskaffade gränskontroller är inte ens bra för flyktingarna. Enligt UNHCR, FN:s flyktingorgan, kostar det 125 kronor att finansiera tio vattendunkar till ett flyktingläger. Att hysa en flykting i Sverige i ett år, kostar alltså lika mycket som nästan 6 000 dunkar rent vatten åt några av världens mest utsatta människor.

Annons

Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna vill öka biståndet och ge alla flyktingar i världen en godtagbar tillvaro. Det är vår fasta övertygelse, att det är bättre än LUF:s “internationella solidaritet,”som består i att ett fåtal lyckligt lottade får bo i Sverige, medan det stora flertalet lider. Gränskontroller möjliggör äkta solidaritet.

Annons

Till syvende og sidst handlar politik om att göra det bästa av den situation som råder.

Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna står för en realistisk migrationspolitik och genuin solidaritet med världens flyktingar. LUF använder flyktingkrisen som svepskäl för sin fixa idé att fri rörlighet i sig är bra, oavsett vad den för med sig. Det är en politik, som torde få dystra konsekvenser för såväl Sverige som världens flyktingar.

Den 9 september är det val.

Johannes Norrman

Filip Persson

Johannes Norrman är kandidat till Kristianstad kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Filip Persson är regional Kontaktperson för Ungsvenskarna syd och kandidat till Bromölla kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Annons

Annons

Till toppen av sidan