Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kävlinge

Flera brister i arbetsmiljö på vårdcentral

Stressig arbetsmiljö, risker vid ensamarbete och brister i uppföljande arbete. Det är några av de brister som Arbetsmiljöverket upptäckt efter en inspektion på Kävlinge vårdcentral.

Arbetsmiljöverket kräver en fördjupad undersökning av den höga arbetsbelastningen på Kävlinge vårdcentral.Bild: Sally Wahlstedt
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Kävlinge vårdcentral i slutet av maj. Det resulterade i fem punkter med brister som måste åtgärdas. Allt handlar om arbetsmiljön för läkare, sköterskor och den övriga personalen.
– De måste skapa bättre rutiner som fungerar i praktiken, säger arbetsmiljöinspektör Anette Borglin som genomfört undersökningen.
"Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet" skriver hon i sitt inspektionsmeddelande.
De fem bristerna som måste åtgärdas är:
1. Tillbudsrapportering av incidenter görs inte alltid. Här måste personalen få kunskaper om hur och när detta ska göras.
2. Arbetsbelastningen måste undersökas. Det har varit en turbulent tid med många uppsägningar och delar av personalen har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. Behov finns av en fördjupad undersökning av arbetsförhållandena i varje yrkeskategori, står det i rapporten. Här måste man göra en fördjupad undersökning av de bakomliggande orsakerna till den höga arbetsbelastningen och titta på bland annat: arbetsmängd, övertid, sjukfrånvaro, upparbetad flextid, balans mellan krav och resurser, om det finns psykiskt påfrestande arbetssituationer, beredskap att välja bort arbetsuppgifter vid tidsbrist, möjligheterna att ta ut komptid. En handlingsplan för att åtgärda riskerna måste göras.
– De måste titta på bakgrunden till den höga arbetsbelastningen, för varje profession. De hade börjat, men har en väg att gå, säger Anette Borglin.
3. Riskbedömning för ensamarbete vid hembesök måste göras då de finnas situationer som ibland upplevs som obehagliga. Här behövs skriftliga rutiner om till exempel hur man larmar och när man ska vara två.
4. Det finns brister i det uppföljande arbetet efter en våldssituationer eller en psykiskt påfrestande situation. Skriftliga rutiner behövs.
5. Ventilationssystemet är ur funktion, måste ordnas av fastighetsägaren.
– Det är ganska stora krav. Det tar tid att göra och alla ska vara med och göra det i samverkan – därför har vi satt en tid längre fram, säger Anette Borglin.
Läs mer: Personal larmar om kris på Kävlinge vårdcentral: ”Vi ropar på hjälp men ingen hör”
Läs mer: Fortsatt skriande läkarbrist på Kävlinge vårdcentral - hundratals patienter har lämnat
Redan för ett år sedan slogs larm om arbetsmiljön på vårdcentralen i Kävlinge.
Chatarina Björdal är verksamhetsområdeschef inom vad som kallas Närvård Sus på Region Skåne, och var med vid inspektionen.
– Det har skett en stark förbättring på vårdcentralen i Kävlinge mot för ett år sedan, säger hon.
Chatarina Björdal berättar att man i mars fick en ny ordinarie verksamhetschef på vårdcentralen i Kävlinge, att de har fler sjuksköterskor på plats och att man har ökat tillgängligheten för patienterna. Men läkarbrist råder fortfarande, vilket gör att man tvingas använda sig av hyrläkare.
– Vi har fortfarande ett jobb att göra, men jag upplever att arbetsmiljön har blivit bättre och att personalen trivs bättre, säger Chatarina Björdal.
De har nu på sig fram till i början av oktober att åtgärda de brister Arbetsmiljöverket påpekat. Enligt Chatarina Björdal är en handlingsplan för det redan framtagen.
Gå till toppen