Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Alliansen saknar ambitioner och realistisk finansiering

Vi kräver svar av Alliansen: Varför ska LKF:s hyresgäster behöva rädda er budget? Det skriver tre företrädare för det rödgröna styret i Lund.Bild: Sandra Henningsson
Vi socialdemokrater och miljöpartister presenterade i början av maj en stark budget för Lunds kommun med avgörande framtidssatsningar. Vår budget innehåller stora satsningar på barn och unga, på miljö och klimat, samt satsningar för att hela Lunds kommun ska kunna fortsätta utvecklas.
Allianspartierna mötte upp med en defensiv och illa genomarbetad budget som saknar framtidsvisioner och där avgörande satsningar saknas. Det är en budget som inte alls svarar mot de behov som finns och där det enda målet tycks ha varit att inte höja skatten. Alliansbudgeten saknar dessutom realistisk finansiering. För att klara av att inte höja skatten har Alliansen skapat en budgetpost där de gissar att det magiskt uppstår 40 miljoner kronor. Samtidigt ska de stryka stora summor bland de planerade investeringarna. För 2018 och tre år framåt föreslår de att investeringarna ska skäras ner med sammanlagt 1,8 miljarder kronor. Det motsvarar tolv nya grundskolor. Vilka investeringar de ska stoppa säger de däremot inte. Alliansen borde kunna svara på vilka elever det är som blir utan skola om deras budget blir verklighet.
Utöver denna oseriösa finansiering vill de dessutom att hyresgästerna hos LKF ska finansiera den kommunala verksamheten genom att mer än tiodubbla vinstuttaget från LKF! Vi kräver svar av Alliansen: Varför ska LKF:s hyresgäster behöva rädda er budget?
I vår budget har vi avsatt generella satsningar både på grundskola och förskola, totalt 30 miljoner kronor för vardera 2019, 2020 och 2021. Alliansen har i sin budget halverat denna satsning. Från borgerligt håll brukar vi höra att skolan ska sättas först. Detta märks inte i alliansbudgeten, tvärtom riskerar den att minska lärartätheten, förstora barngrupperna och därmed försämra för våra barn och unga.
Ingenstans ser vi heller några satsningar som underlättar för en hållbar omställning. I vår budget finns förslag på en stärkt cykelinfrastruktur, fler pendlarparkeringar i de östra tätorterna och fler och bättre verktyg för kommunens återvinningsarbete. Ska vi lyckas med en hållbar omställning måste vi vara beredda att göra investeringar. Detta är vi beredda på att göra.
För oss har det under hela mandatperioden varit prioriterat att satsa på hela kommunen. Därför har vi beslutat om nya skolor och idrottshallar bland annat i Dalby och Veberöd. Vi vill fortsätta att stärka de östra kommundelarna. Bland annat genom stärkt medborgarstöd och service samt utveckling av de offentliga miljöerna. Denna typ av riktade satsningar mot de östra kommundelarna saknas helt i Alliansens budgetförslag.
Vi erbjuder vi ett budgetförslag med viktiga framtidsinvesteringar. Investeringar som är fullt ut finansierade med en mindre skattehöjning på 25 öre per intjänad hundralapp. Detta möjliggör satsningar för ytterligare 70 miljoner kronor. Pengar som går oavkortat till att förbättra skolan och omsorgen. Vi vill investera i en fortsatt utveckling för hela Lunds kommun. Barn och unga samt miljö och klimat är viktigare än sänkt skatt.

Anders Almgren (S)

Emma Berginger (MP)

Elin Gustafsson (S)

Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen