Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Järnvägen behöver mindre snack och mer verkstad.”

Även vi socialdemokrater har anledning att vara självkritiska. Men när moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater nu låtsas som att det bristande järnvägsunderhållet är ett problem som uppstått de senaste fyra åren är det inget annat än ett skamlöst försök att blanda bort korten. Det skriver Rikard Larsson och Stefan Svalö, Socialdemokraterna.

Under maj månad ökade tågförseningarna i Skåne med mer än det dubbla jämfört med årets fyra första månader, skriver artikelförfattarna.Bild: Hussein El-alawi
Skånska tågresenärer behöver inte fler möten för att reda ut orsaken till den senaste tidens tågstrul. Vad som behövs är tydliga satsningar på ny järnväg och åtgärder för att underhålla de spår som finns.
Under maj månad ökade tågförseningarna i Skåne med mer än det dubbla jämfört med årets fyra första månader.
Efter att ha suttit tysta i åtta år medan den borgerliga regeringen försummade underhållsarbetet, avlövade Trafikverket på järnvägskompetens och privatiserade stora delar av verksamheten kräver borgerliga politiker i Skåne en kriskommission (Aktuella frågor 16/5).
Vi socialdemokrater behöver inte fler möten för att diskutera vad som har gått fel. Istället arbetar vi för fullt med att åtgärda problemen, med tydliga satsningar på järnvägsunderhåll och investeringar i ny järnväg.
Regeringen har ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhållet med 1,34 miljarder och under Trafikverkets kommande planperiod för 2018–2029 ökar anslagen till drift och underhåll med 47 procent. Det är pengar som järnvägen desperat behöver, men det räcker inte.
Problemen handlar inte bara om brist på resurser.
När den rödgröna regeringen tillträdde 2014 hade Trafikverket inte kvar någon egen underhållspersonal, utan fungerade som en renodlad beställarorganisation som granskade anbud och skrev kontrakt med separata entreprenadföretag. Upphandlingsregler hade blivit viktigare än effektivitet, underhållsarbetet var uppdelat på alltför många enskilda aktörer och Trafikverket saknade resurser för att ta ett samlat ansvar. Socialdemokraterna varnade för att det skulle bli just så när den borgerliga regeringen avreglerade järnvägsunderhållet.
Nu skjuter Socialdemokraterna inte bara till mer välbehövliga pengar, utan arbetar också för att underhållet ska bli effektivare. Regeringen har tidigare gett Trafikverket i uppdrag att tydligare styra upp både leveransuppföljningar och underhållsbesiktningar av järnvägsunderhållet. Nästa steg är att föra över det så kallade basunderhållet från det statliga bolaget Infranord till Trafikverket, något som ger staten betydligt större kontroll över underhållet. Vi förstår att allt detta är en klen tröst för den som just nu sitter fast på ett stillastående tåg.
Vi delar resenärernas frustration över att arbetet med att få ordning på järnvägarna går så långsamt, men att hasta igenom en så stor omorganisation som behövs riskerar att förvärra problemen på kort sikt.
Låt oss vara uppriktiga: även vi socialdemokrater har anledning att vara självkritiska. Järnvägsunderhållet tog stryk när vi sanerade statens finanser på 90-talet och vi lyckades inte återställa finansieringen till en långsiktigt hållbar nivå innan vi förlorade regeringsmakten 2006. Men när moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater nu låtsas som att det bristande underhållet är ett problem som uppstått de senaste fyra åren är det inget annat än ett skamlöst försök att blanda bort korten.
Vad järnvägen behöver är mer resurser till underhåll, bättre organisation av underhållet, men också ökad kapacitet, det vill säga mer ny järnväg. Det fattade den socialdemokratiskt ledda regeringen nyligen beslut om i den nationella planen för infrastruktur. Ökat underhåll, färdigställande av Västkustbanan med dubbelspår hela vägen mellan Lund och Göteborg, två nya spår mellan Lund och Hässleholm genom nya stambanor. Arbetet med att återupprätta och modernisera den svenska järnvägen tar tid, men nu har vi börjat den resan.
Vi välkomnar naturligtvis de borgerliga politikernas yrvakna engagemang i frågan, men om de vill ha en kriskommission för järnvägen så borde de börja i sina egna partier. Medan de diskuterar fortsätter vi bygga den svenska, och inte minst skånska, infrastrukturen stark igen. Järnvägen behöver mindre snack och mer verkstad.

Rikard Larsson

Stefan Svalö

Rikard Larsson (S) är riksdagsledamot från Skåne och sitter i Trafikutskottet.
Stefan Svalö (S) är regionråd och ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Gå till toppen