Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Läsartext: Malmös gator och trafiksäkerhet försämras när cykelbanor prioriteras

Gatuunderhållet är på sina håll i Malmö inte tillräckligt, menar Boo Nilsson. Han ställer sig också frågande till 40-gränsen som gäller i hela staden.Bild: Margareta Gustafsson/TT Boo Nilsson
Att göra framkomligheten minimal för bilismen har under många år prioriterats av ansvariga politiker i Malmö. En del genomfartsleder och gator kan sägas vara saboterade med så kallade fartsänkningsgupp, som dessutom ökar utsläpp av avgasemissioner.
En del vägar och gator har numera enbart ett körfält, busshållplatser placeras parallellt på gatans båda sidor och ett totalstopp i trafiken uppstår då båda bussarna samtidigt är vid hållplatserna. Detta resulterar i en kö som kan sträcka sig till närliggande gatukorsning. Dessa prioriteringar har gått före nödvändiga trafikförbättringar såsom väg- och gatuunderhåll som i många år blivit grovt eftersatt.
Bristfälliga lagningar och stora hål i asfalten är inte ovanligt i Malmö. Här bör bland annat nämnas Simrisbanvägen på Kirseberg (se bild) som sett ut så här under många år och som nu från den 18 juni till den 6 juli kommer att användas som genomfartsled, då Vattenverksvägen är avstängd på grund av ledningsarbeten.
Målade vägmarkeringar såsom övergångsställen och körfältsmarkeringar med mera är till största del nerslitna och syns mer eller mindre. Enligt Trafikverket ska ”vägmarkeringar användas för att reglera, varna eller vägleda trafikanter”, med andra ord till hjälp för oss i trafiken. Dessa nu nerslita vägmarkeringar skapar kaos och osäkerhet för alla trafikanter.
Att ekonomiska resurser finns visar sig och används för att prioritera busskörfält, nya farthinder, vägavsmalningar och inte minst nya cykelbanor. Ett exempel är Elinelundsvägen som har avsmalnats för en cykelbana (som få använder).
Busshållplatserna är placerade i körfältet så trafiken stoppas upp vid ett busstopp. En hållplats ligger så nära Annetorpsvägens cirkulationsplats, så vid ett busstopp bildas kö ut i cirkulationsplatsen så att trafiken på Annetorpsvägen stoppas upp. Det är tydligt att ansvariga för trafiken i Malmö nu prioriterar cykelbanor före trafiksäkerhet och underhåll av många års grovt eftersatt trafikmiljö.
Vad som också är underligt med tanke på trafiksäkerhet, är att inom villabebyggelsen som till exempel i Sibbarp och på Rostorp med flera platser har hastigheten höjts från tidigare 30 kilometer i timmen till nu 40. Detta främjar inte trafiksäkerheten i dessa smala gator med skymda gatukorsningar.
Vid tillfället för hastighetsökningens genomförde i ovan nämnda villaområden, försvarades detta av nuvarande miljöminister Karolina Skog (MP), tidigare kommunalråd i Malmö, med ”det går inte att ha kvar 30 kilometer i timmen, med hänsyn till polisens bristande övervakningsresurser”.
Att köra på Limhamnsvägen eller Lundavägen i 40 kilometer i timmen kan nog bara gillas av en del som vurmar för detta påfund. Varken trafiksäkerhet eller miljöaspekter spelar någon roll vid dessa trafikleder. En del motorer har dessutom en högre energiförbrukning (större bränsleåtgång) vid denna lägre hastighet och som följd en högre nivå på utsläpp av avgasemissioner.
Samma hastighet som nu gäller på Lundavägen gäller även i smågatorna i villaområdet Rostorp bredvid, som tidigare haft permanent 30 kilometer i timmen. När det är och ser ut på det här viset som det gör i Malmö, ignorerar många trafikanter gällande trafikregler.

Boo Nilsson

Gå till toppen