Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Carl-Gustaf Andrén

Professor Carl-Gustaf Andrén, Lund, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 95 år. Hans närmaste är sönerna Anders, Martin och Henrik med familjer.

Carl-Gustafs arbetsdag blev lång och fylld av aktiviteter högt upp i åren. Han var mångsidig som få, och arbetsförmågan större än de flestas. Nyfikenheten och engagemanget drev honom, och hans entusiasm påverkade oss som mötte honom.
Hos Carl-Gustaf fanns egenskaper som går utöver all denna världens lärdom, en visdom om livet och människors villkor, och en säker känsla för vett och sans. Nu när Macchiarini- och akademihaverier hänger över oss går tankarna till frågan i den gamla studentsången ”Var äro de som kunde allt, blott ej sin ära svika?” Den akademiska tillvaron behöver mer än någonsin människor som Carl-Gustaf.
Visioner, vägval och verkligheter heter den bok Carl-Gustaf med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond gav ut 2013. Hans unika erfarenheter av universiteten kombineras där med en klar blick för att de har viktiga bildningsuppgifter och måste ge utrymme för det originella, oväntade och överraskande. Starkast reagerade han på att resurserna för grundutbildningen under de senaste decennierna tycktes ha reducerats till en restpost. Det som blev över när alla andra universitetsitetsintressen hade fått vad de ansåg sig behöva.
Carl-Gustaf fick ett långt liv med sin hustru Karin. När Karin blivit allvarligt sjuk berättade förundrade och beundrande Lundabor om deras gemensamma arbete med den lyckosamma rehabiliteringen. Den kändes som andens seger över materien.
Senare kom vi att tala med varandra om våra möjligheter att påverka hälsan och livets längd. Om vad som ligger i generna, är slump eller bara otur. Carl-Gustaf menade att om inte ohälsa drabbar en och om man sköter sig väl, så kan många numera fortsätta vara pigga långt efter 80-årsdagen.
Men får man behålla spänsten och vitaliteten över de 90 så spelar nog generna in, trodde han. Vi frågade oskuldsfullt om han trodde att barnatron betydde något. Vi minns den gamle sjömansprästens leende svar: Jodå, den kan nog hjälpa till, på marginalen!
Det är en imponerande livsgärning som nu har avslutats. På många sätt är Carl-Gustafs karriär och insatser i svenskt samhällsliv enastående. Han personifierade det bästa i den lundensiska akademiska traditionen. Universitetslivets demokratiska prägel, öppenhet i förening med skepsis, kritisk prövning och integritet.
Göran Blomqvist
vd för Riksbankens Jubileumsfond och Barbro Landén, universitetslektor
Gå till toppen