Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Utsatt barn fick inte tillräckligt stöd – nu måste skolan bättra sig

Barn- och elevombudet vill se en handlingsplan sedan ett skolbarn i Lund kränkts av en annan elev. Skolan anses inte ha tagit elevens utsatthet på tillräckligt stort allvar.

Eleven har utsatts för kränkningar av en annan elev både på lågstadiet och i mellanstadiet.Bild: Henrik Rosenqvist
I våras fick barn- och elevombudet in en anmälan om att ett barn på en skola i Lunds kommun hade kränkts av en annan elev i flera år. Kränkningarna har skett både på låg- och mellanstadiet.
Enligt anmälan har barnet blivit sparkat och fysiskt nedtryckt av det andra barnet, och fått ta emot verbala kränkningar. Skolan har löst situationen genom att hålla eleverna åtskilda under raster och luncher, och satt dem i olika undervisningsgrupper.
Men barnets känsla av utsatthet har inte upphört, och barn- och elevombudet tycker inte att kommunen har utrett barnets situation tillräckligt.
Därför måste Lunds kommun nu svara på hur skollagens krav att motverka kränkande behandling ska uppfyllas för barnet.
Barn- och elevombudet ingår i Skolinspektionens organisation och kan kräva skadestånd för barn och elever som har varit utsatta för mobbing.
Gå till toppen