Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Vi välkomnar Queer Kallis. Nu bryts den ålderdomliga, strikta könssegregeringen.”

Låt oss alla hjälpas åt att skapa trygga, tidsenliga badvanor och en fin gemenskap för alla på Ribersborgs kallbadhus, skriver styrelsen för Malmö bastugille.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har i många år uttryckt en önskan att bygga ut Ribersborgs kallbadhus med fler könsneutrala ytor, skriver artikelförfattarna.

Bild: Nelly Herzberg

Annons

Jeanette Larsson skräder inte orden när hon kritiserar att hela Ribersborgs kallbadhus numera har öppet en dag i månaden för alla oavsett kön, kropp och identitet (Aktuella frågor 8/6). Den bild hon målar upp stämmer inte med den upplevelse personalen och många badgäster hade av queerdagen. Flera av våra medlemmar blev kränkta och förolämpade av hennes agerande på badet samt på Facebook och i det stort uppslagna debattinlägget.

Så vi vill ge vår skildring av denna speciella dag på Ribersborgs kallbadhus

Den första måndagen i varje månad är det Queer Kallis då vänner, par och familjer kan gå till kallbadhuset i sällskap, fika inne på badet tillsammans och sola på samma soldäck. Icke-binära och personer som befinner sig i övergångsfasen mellan två kön slipper välja omklädningsrum eller förnedras av att deras val av omklädningsrum ifrågasätts.

Annons

Annons

För att markera den speciella dagen vajar regnbågsflaggor över kallbadhuset och besökarna gör entré på en matta i regnbågsfärger. Förutsättningarna med ett inkluderande, könsneutralt, gemensamt kallbadhus under queerdagen meddelas muntligt och skriftligt till alla besökare före badkassan. Bilden av ett könsneutralt, gemensamt badhus förstärks av regnbågsflaggor som täcker över de skyltar som övriga dagar markerar ingång till herr- respektive damsidan.

Personalen har fått särskild utbildning i hbtq-frågor och ansvarar för trivsel och trygghet. Den som inte kan uppföra sig ordentligt på badet ska avvisas. Den som ändå inte känner sig bekväm med queerdagarna behöver inte besöka badet just då. Det finns alternativ, bara ett par kilometer bort ligger Sibbarps kallbadhus.

Den fredade zon som damsidan på Ribersborgs kallbadhus utgör för många kvinnor har inte försvunnit. Det är bara att välja en annan av årets dagar än de tolv då det är Queer Kallis.

Inom Malmö Bastugille välkomnar vi Queer Kallis som har kommit till på initiativ från personer inom hbtq-rörelsen och genom ett politiskt beslut i Malmö kommunfullmäktige.

Bastugillet är en sammanslutning av trogna vinterbadare på kallbadhuset, med syftet att skapa trivsel, gemenskap och goda förhållande för Malmös vinterbadare. I föreningen är alla välkomna oavsett könsidentitet eller ålder. Det som förenar oss är ett brinnande intresse för bad och bastu året om.

Annons

Vi har i många år uttryckt en önskan att bygga ut Ribersborgs kallbadhus med fler könsneutrala ytor som till exempel en större gemensam bastu, könsneutralt relaxrum och soldäck så att vi, oavsett könsidentitet kan umgås även utanför ångbastun.

Annons

När vi på vår hemsida slår fast att ”nu skrivs det historia på Ribersborgs kallbadhus” är det på grund av att nu bryts den i vårt tycke ålderdomliga, strikta könssegregeringen på badhuset som rått sedan det invigdes 1898.

Premiären för Queer Kallis den 7 maj blev mycket framgångsrik med runt 500 badgäster. Några ifrågasatte nyordningen, men som ett par av dem själva kom fram till, undviker de kanske framöver att besöka kallbadhuset just på queerdagarna.

Måndagen den 4 juni blev vad vi ser som ännu en underbar queerdag på ett jämställt kallbadhus, präglad av glädje, gemenskap, samhörighet och trivsel, där alla var lika välkomna till hela badhuset. Personalen gjorde återigen en enastående insats för att skapa trivsel och trygghet för alla badgäster. En person som inte kunde följa uppförandekoden avvisades vänligt men bestämt från badet. Från Bastugillet uppskattar vi personalens handfasta agerande.

Vi var många nöjda och glada badare som gick hemåt i solnedgången efter en fin dag på badet denna måndag i gemenskapens tecken.

Låt oss alla hjälpas åt att skapa trygga, tidsenliga badvanor och en fin gemenskap för alla på Ribersborgs kallbadhus.

Styrelsen för Malmö Bastugille

Lars-Gunnar Bengtsson

Margareta Pesciatini

Peter Norlin

Marianne Klimm

Jimmy Wallin

Anita Nordstedt-Sparrvik

Rasmus Lindvall

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan