Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Det handlar om planetens överlevnad – förbjud bilar med fossila bränslen

Alice Nyrén föreslår att alla fossildrivna bilar fasas ut under en period på tio år, då regeringen satsar på att subventionera mer miljövänliga alternativ.Bild: Roald Berit
När du åker i din bil, i din fina splitternya Volvo V70 som precis är nybesiktigad släpper du ut koldioxid och för varje bilresa du gör skadas vår planet.
Om antalet bensindrivna bilar blir färre minskar även vår klimatpåverkan. Om inte den avtar minskar successivt våra förutsättningar att leva på den här planeten. Jorden är vår trygghet, vårt hem, vi är fast. Vår planet är som vår mamma som vi ständigt är beroende av. Man kan använda en liknelse. Ett spädbarn är litet, det är skört och är i ett ständigt behov av föda och trygghet. Mamman är anledningen till att detta barnet existerar. Men om vi lever oss in i ett annat scenario, att mamman försvinner eller dör, då dör barnet också, eftersom det inte har någon som kan upprätthålla dess existens. Jorden är vår mamma, den ger oss en plats att leva på och är vår trygghet. Om jorden försvinner, då försvinner även vår trygghet.
Enligt Naturvårdsverket kommer 30 procent av Sveriges utsläpp från vägtransporterna. Det är särskilt äldre bilar och lastbilar som står för den största andelen av utsläppen. Naturvårdsverket beräknar att mängden växthusgaser kommer att öka drastiskt om det inte sker en förändring.
Privatbilismen måste minska. Det skulle kunna leda till många positiva effekter. Om mängden bilar minskar får vi mer plats i städerna och då kan vi utöka kollektivtrafikens verksamhet. Eftersom storstäderna har ett så stort antal invånare är det viktigt att åtgärda miljöproblemen där i första hand.
De personer som är emot ett förbud mot bilar med fossila bränslen brukar argumentera för att miljöbilar som drivs på biogas och el är dyrare. De säger även att alla inte har pengar till att investera i en ny miljöbil. Motståndarna till detta förbud har en poäng. Miljöbilar är i en högre prisklass. Men det finns andra alternativ för dem som varken har råd eller har lust att investera i en miljöbil. Kollektivtrafiken är ett belysande förslag för dem som vill åka hållbart och för ett billigare pris.
Min lösning på detta problem är en ny reform. Genom ändrad lagstiftning ska vi förbjuda alla fossildrivna bilar. Det enda som ska tillåtas är bilar med miljövänligt bränsle, det vill säga bilar som har noll koldioxidutsläpp. Detta kommer inte att kunna genomföras utan den enskilda individens engagemang. Mitt förslag är att det första steget är att fasa ut alla fossildrivna bilar vilket kommer att ske under en lång process som varar i tio år. Under detta decennium ska vi satsa på att göra de miljövänliga bilarna billigare. Regeringen ska lägga flera miljarder på subventioner så att varje bilägare får en bonus varje gång de köper en miljövänlig bil. Dessa bonusar borde vara mycket större än dagens miljöbilspremie. Först när den här reformen genomförs kan vi äntligen kliva in i våra bilar med ett gott samvete och känna en glädje för att vi gör något nyttigt för den här planeten.

Alice Nyrén

Gå till toppen