Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Många marina växter och fiskar lever under ständigt hot om att slås ut

I dag har vi på många ställen syrefria bottnar, algblomning och dramatiska förändringar av fiskbeståndet. Det skriver Börje Wigström. Bilden visar algblomning i Mälaren.Bild: Claudio Bresciani / TT
I våra hav och sjöar dumpas stora mängder skräp varje år.
I Sverige finns det 95 000 farbara sjöar och 1 000 kilometer kanaler. Enligt SCB är den sammanlagda längden på fastlandskusten och stränderna i Sverige är drygt 386 000 kilometer. Enbart Vänerns strandlinje som har en sträckning på 4 527 kilometer.
Båtlivsundersökningen från båtbranschens riksförbund hösten 2015: det finns uppskattningsvis 822 000 fritidsbåtar i Sverige. Antalet fritidsbåtar har ökat med 23 procent på sex år. De släpper ut fyra miljoner liter avföring och urin i bland annat våra badvatten. Varför inte beskatta fritidsbåtar som är delaktiga i den miljöförstöring som dessa utgör?
Den globala produktionen av plast har ökat drastiskt från 0,5 ton per år 1950 till cirka 300 miljoner ton per år i dagsläget, och ju mer plast som produceras desto mer plastavfall hamnar i marina miljöer.
Skräp i havet orsakar också skador på fiskeredskap och fartyg. Det kostar svenska fiskare stora summor i reparationskostnader varje år. Fiskare runt Nordsjön tillbringar i genomsnitt 1 till 2 timmar varje vecka med att rensa sina redskap från marint skräp.
I dag har vi på många ställen syrefria bottnar, algblomning och dramatiska förändringar av fiskbeståndet. Övergödning av haven är något som också är ett stort hot mot den marina miljön och där algblomning förekommer då vattnet är i obalans framförallt då exempelvis blågröna alger bildar nervtoxinet cyanid. Fosfor och kväve stimulerar blomningen av cyanobakterier. Cyanobakteriernas cyanid är mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön som kan döda både fågel och fisk.
Det måste till strängare regler och övervakning och där man ser till att det finns tillräckligt många avfallsdeponier som kan ta emot det marina avfallet.
Visst finns det åtgärdsplaner men dessa planer måste övervakas. Det talas också om ekonomiskt stöd för att åtgärdsplanen ska fungera. En av många åtgärder hade varit att man hade beskattat fritidsbåtarna och genom denna skatt hade gjort det möjligt att förbättra miljön i våra sjöar och vattendrag. Dessutom hade man kunnat utöka avfallsdeponierna i hamnar och gästhamnar för nöjesseglarna. Riksdagens mål är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att vattenlevande organismer är i ekologisk balans.
Många kemikalier och hormonpreparat påverkar vattenlevande organismer som släpps ut i våra vattendrag och att reningsverken inte alltid förmår att ta hand om dessa ämnen. Många av våra marina växter och fiskar lever under ständigt hot om att slås ut. Detta tillsammans med de ökande klimatförändringarna gör att vi står inför allvarliga ekologiska förändringar som måste bevakas och bedömas för att rätt åtgärder ska kunna genomföras.
Eftersom ett av de viktigaste miljömålen är att värna och vårda våra vattenresurser är det viktigt att föroreningarna i våra stora vattentäkter, exempelvis Vänern och Vättern, tas om hand och bevakas.
Runt om i landet finns det sjöar som försörjer landet med dricksvatten. Då är det viktigt att våra dricksvattentäkter är tjänliga och fria från föroreningar.

Börje Wigström

Gå till toppen