Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vad för slags människa gör ipaden ett spädbarn till?”

Människan formade teknologin men nu är det den som formar oss. Det visar ipadbarnen, skriver Cathrine V Felix, doktor i filosofi vid Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en forskningsrapport från Boston University Medical Center uttrycker forskare oro över att föräldrar alltför ofta använder ipaden för att lugna sitt barn, skriver Cathrine V Felix.

Bild: Dan Hansson / SvD / TT

Annons

Idag kan många små barn använda en ipad innan de säger sitt första ord. Det finns specialdesignade spel och appar för nio månader gamla spädbarn. Inom amerikansk barnhälsovård talar man om babyns första ipad-tap, ipad-tryck.

Psykologen och sociologen Sherry Turkle, professor vid det amerikanska universitet MIT, har påpekat att människan formade teknologin men nu är det den som formar oss. Det visar ipadbarnen. Men vad för slags människa gör ipaden ett spädbarn till?

Mänskliga grundbehov är bland annat mat, dryck och tak över huvudet. Men de flesta vill ha mer än det nödvändigaste för att känna att livet är gott.

Filosofen Martha Nussbaum har tillsammans med nationalekonomen Amartya Sen, som fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, utvecklat The Capabilities Approach. Innebörden är att för att leva ett gott liv måste människan få möjlighet att utveckla sina förmågor. Barn som aldrig får ritpapper och färgkritor kan inte utvecklas av att rita och måla. Den som inte kan gå och saknar rullstol får inte utvecklas i samma utsträckning som andra. The Capabilities Approach används idag inom FN som ett komplement till ekonomiska mått som BNP per capita för att mäta välbefinnande hos en befolkning.

Annons

Annons

Bidrar ipaden till ett gott liv? Kan det rent av vara negativt för en baby att växa upp utan ipad och inte utveckla samma förmågor som sina jämngamla?

Den tekniska utvecklingen går snabbare än forskningen, men forskning av bland andra psykologen Kathy Hirsh-Pasek tyder på att det gör skillnad om ett barn har en ipad som barnvakt eller om barnet använder ipad tillsammans med en vuxen. När den vuxne förklarar det som sker på skärmen blir ipaden ett led i anknytningsprocessen som skapar trygghet och är grunden för att utveckla förmågor.

Vilken betydelse har då ipaden för utvecklandet av kreativitet, fantasi och problemlösning? Forskarna är oeniga om de pedagogiska ipad-programmens inverkan på de allra yngsta barnens inlärning. Å ena sidan lär sig barnet att använda programmen, å andra sidan finns det forskning publicerad i Frontiers in Psychology som tyder på att de allra minsta kanske inte kan överföra kunskap från ipaden till livet utanför den.

Vuxna kan till skillnad från små barn värdera sina digitala liv och hur de påverkas av Googles eller Facebooks algoritmer.

En journalist som intervjuade mig sade att hon ”fått en like-knapp i huvudet”. Hon tänker automatiskt ”gillar/gillar inte” om allt hon ser. Hon är knappast ensam om att ha ett sådant digitalpåverkat filter. Hur påverkar detta förmågan till kritiskt tänkande? Och vilken effekt har det på samarbete med andra?

Annons

Sherry Turkle varnar för att människors kreativitet och självständighet är hotade idag. När den digitala världen var ny programmerade många användare själva i DOS, som gav stort utrymme för självständighet. I dagens digitala värld är underhållning alfa och omega. Man ska hela tiden bli road. Men enligt Turkle är det mycket viktigt att barn lär sig att ha tråkigt. Den som har tråkigt tvingas ta itu med saker, tänka och utveckla sig själv. Dagens barn får sällan tillfälle till det. De bombarderas konstant med intryck. En risk är också att barnen går miste om den viktiga ostrukturerade leken.

Annons

I en forskningsrapport från Boston University Medical Center uttrycker forskare oro över att föräldrar alltför ofta använder ipaden för att lugna sitt barn. Det blir visserligen distraherat och slappnar av, men om huvudmetoden blir ipaden skadar det barnets förmåga till att hantera sina känslor och lösa problem utan att få hjälp. Samma forskare befarar också att ett överdrivet bruk av ipaden hämmar förmågan att utveckla sympati och empati. Om spädbarn tillbringar extremt mycket tid framför en skärm får de svårt att förstå andra människors känslouttryck.

Många ipadspel är konstruerade för att användaren ska lockas upprepa samma procedur. De är medvetet repetitiva för att skapa ett beroende.

Apple iTunes har fler än 700 appar för barn. Vilken effekt har spel med snabba belöningar på de allra minsta? Vad lär de sig om tålamod? Vad kommer att tillfredsställa dem när de blir vuxna?

Det är inte en orimlig gissning att ipaden hindrar användaren från att utveckla självbehärskning och i längden kanske leder till ett mindre gott liv.

Cathrine V Felix

Översättning: Dan Egonsson

Cathrine V Felix är doktor i filosofi vid Lunds universitet.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan