Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Lunds universitet utgör redan den oas där det demokratiska och politiska samtalet frodas.”

Studentföreningar får boka lärosalar och ordna sammankomster för politisk verksamhet, skriver Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Eftersom det är rektor som beslutat den föreskrift som utesluter politiska partier i universitetets lokaler tar jag mig friheten att svara på varför det är så, skriver Torbjörn von Schantz.Bild: Albin Brönmark
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Martin Pudaric, styrelseledamot i Lunds socialdemokratiska studentklubb, undrar hur utestängandet av politiska partier är förenligt med den värdegrund som ska utgöra basen för Lunds universitets verksamhet (Aktuella frågor 28/6). Eftersom det är rektor som beslutat den föreskrift som utesluter politiska partier i universitetets lokaler tar jag mig friheten att svara.
Universitetets lokaler är ingen allmän plats utan disponeras i första hand för undervisning, forskning och annan ordinarie verksamhet. Universitetet ansvarar för hur lokalerna används och fattar även beslut om vem som får vistas i och nyttja dem.
Universitetets värdegrund anger bland annat att ”verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter”. Martin Pudaric menar att denna värdegrund urholkas om inte politiska partier tillåts verka i universitetets lokaler. Jag håller inte med om det.
Jag ser däremot ett antal svårigheter med att låta politiska partier bedriva valrörelse i universitetets lokaler. Lunds universitets värdegrund innehåller också objektivitet. Rimligtvis innebär det att universitetet inte ska utestänga något politiskt parti. Men var drar man gränsen för när ett parti är tillräckligt stort eller för litet för att få vara i lokalerna? Och vad händer om ett parti får tillträde, men inte ett annat om det råder lokalbrist?
Martin Pudaric föreslår att partier som inte delar universitetets värdegrund ska utestängas från lokalerna. Men vem ska vid varje förfrågan avgöra om ett parti följer universitetets värdegrund eller ej?Risken för godtycke är stor.
Utgångspunkten för universitetets föreskrifter är inte heller demokratifrågan utan ett enkelt faktum: Universitetets lokaler används och behövs för den egna verksamheten – för forskning, utbildning och den stödverksamhet som tillhör dem.
Det är inte rimligt att universitetet ska boka upp och möblera om lokaler, tillhandahålla säkerhet, tillsyn och lokalvård för fristående organisationer som till exempel politiska partier.
Det står givetvis alla studenter fritt att organisera sig. I enlighet med Högskoleförordningen har en demokratiskt uppbyggd studentförening vid universitetet rätt att använda Lunds universitets lokaler för sina medlemmar och personer som bjudits in till föreningens sammankomster om de hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte. Den här typen av studentförening får alltså boka gemensamma lärosalar och ordna sammankomster för politisk verksamhet. Martin Pudaric målar därmed upp ett problem som inte finns.
Genom utbildning, forskning och sitt uppdrag att samverka med omgivningen bidrar Lunds universitet i allra högsta grad till samhällsdebatten. Universitetet fokuserar på de stora samhällsfrågorna. Forskare deltar dagligen i medier och på debattsidor och universitetet ordnar regelbundet samtal öppna för allmänheten såsom Debatt i Lund med forskare, studenter, politiker och andra samhällsdebattörer i panelerna.
Universitetet har besök av svenska och internationella ministrar, statsledare, jurister, författare, konstnärer, diplomater, opinionsbildare, oppositionella — listan kan göras lång ­­— och de föreläser ofta under sina visiter.
Den oas som Martin Pudaric efterfrågar där det demokratiska och politiska samtalet frodas, utgör universitetet redan.
Som jag ser det är det också ytterst viktigt att universitetet är den plats i samhället där det akademiska samtalet förs, grundat på kunskap och vetenskapliga belägg.

Torbjörn von Schantz

rektor för Lunds universitet
Gå till toppen