Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

S presenterar jobblöfte till Malmö – plikt, rättigheter och språk i fokus

I samband med att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) besökte Servicepatrullen på Sevedsplan, presenterade hon även Socialdemokraternas jobblöfte inför nästa mandatperiod. Den röda tråden som går genom löftets alla delar är att det ska finnas en balans mellan plikt och rättighet.

Stjernfeldt Jammeh träffar Svetlana Rosenqvist och Anders Helm från arbetsmarknadsåtgärden Servicepatrullen.Bild: Peter Frennesson
Arbetsförmedlingens siffror från 2017 visade att Malmö hade en arbetslöshet på 14,7 procent, dubbelt så hög som riksgenomsnittet och fjärde högst i Sverige. Enligt kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh är målet att alla ska ha sysselsättning. Jobblöftet inför höstens val handlar både om personligt ansvar och insatser från samhället. Hon talar om en balans mellan medborgarens plikt och samhällets skyldighet.
Inför nästa mandatperiod vill S införa ett krav på kommunen där den som är arbetslös och söker försörjningsstöd aldrig ska behöva vänta mer än fjorton dagar på att komma in i någon form av åtgärd, utbildning eller jobb. Kravet är menat som ett sätt att visa att även om det är den arbetslöses plikt att komma i sysselsättning så är det lika mycket samhällets plikt att underlätta detta.
– Alla måste göra något, du kommer inte närmare arbetsmarknaden om du inte är i någon form av utbildning, aktivitet eller får möjlighet att visa upp att du kan sköta ett jobb. Vi har för många i Malmö som gått arbetslösa för länge som under långa perioder inte har varit aktiva i åtgärder, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
– Den som är arbetslös med försörjningsstöd ska veta att det går snabbt även om just din handläggare är på semester. Det ska vara ett tydligt mål, fjorton dagar. Vi kan inte ha långa handläggningstider och att folk bollas fram och tillbaka.
Genom projektet Malmökraften tillåts Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården tillsammans möta långtidsarbetslösa. Detta för att orsaken bakom arbetslösheten ska kunna identifieras utan att personen ska behöva bollas runt mellan olika samhällsinstitutioner. Man vill dessutom att de inblandade myndigheterna ska samla sina gemensamma resurser i en pool för att bättre kunna individanpassa den typen av stöd som en långtidsarbetslös behöver.
– Vi vill skräddarsy insatser efter individuella förutsättningar till alla långtidsarbetslösa. Just nu arbetar vi med 1500 individer men vi vill skala upp det till 4000 för att sen inkludera alla, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
– Arbetsförmedlingen i Malmö har lämnat tillbaka hundratals miljoner till statskassan, de har haft pengar över i flera år. Och vi från kommunen har parallellt fått öka våra insatser. Det finns en frustration över att samhällets fyrkantiga boxar inte passar problematiken i Malmö, säger hon.
Läs också Malmökraften ska få 1 500 arbetslösa ut i jobb eller studier
SFI-undervisningen ska förbli under kommunal regi och utvecklas tillsammans med folkhögskolorna i Malmö. S vill att det ska vara en skyldighet att delta i svenskundervisning. Dessutom vill Socialdemokraterna satsa på fler utbildningsplatser som ska möta kompetensbrist i välfärden samt erbjuda alla gymnasieungdomar sommarjobb eller sommarpraktik.
– Språket är för många är det enda som hindrar dem från arbetsmarknaden. Vi kommer därför att erbjuda väsentligt många fler SFI-platser. Många fler än de vi nu varit tvungna att hämta hem till kommunal regi, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Läs också Sveriges största sfi-verksamhet blir dubbelt så stor
Mer mark ska avsättas till industrijobb och investeringar ska göras infrastruktur som ska locka företag att etablera sig, eller stanna kvar i Malmö.
– Det handlar förutsättningar att skapa jobb. I en satsning om totalt fyra miljarder går staten in med två i en satsning på att bygga ut kollektivtrafiken, cykelnätet och få fart på bostadsbyggandet. Det handlar om att vi ska skapa bra förutsättningar för att företag ska kunna växa här, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Gå till toppen