Annons

Annons

Annons

Kritik mot Fritt sök

Insändare
Vi måste diskutera framtidens gymnasieskola

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

2009 startade det som kallas Fritt sök Skåne, med den uttalade avsikten att elever fritt skulle kunna välja program på vilken kommunal gymnasieskola de önskade.

2013 skrev skrev Anna-Lena Hogerud och Olle Holmberg båda (S), i utbildningsnämnden i Lund, i en debattartikel i Sydsvenskan: ”Är det inte dags att lägga de ideologiska motiven bakom fritt sök åt sidan och på allvar skärskåda konsekvenserna av reformen? Det har inte gjorts på fem år. Ni har inte sagt ett knyst om hur systemet har fungerat. Ska fritt sök bara rulla på?”

Nu har ytterligare fem år gått och frågeställningarna har aktualiserats på nytt. Till exempel Lundabor garanteras inte rätt att få in sina barn på en kommunal gymnasieskola i Lund. Elever med svaga betyg kan tvingas resa till annan ort.

Annons

Vad leder den ökade segregering som Fritt sök inneburit?

Annons

Resurssvaga ungdomar avstår från gymnasieförberedande program eftersom dessa program försvunnit från den egna kommunen?

Elever med svag studiemotivation tvingas till längre resor när de inte kommer in på den egna hemorten. Fixar eleverna detta?

Frågor som bland andra oroliga föräldrar i Lund (Sydsvenskan den 24 juni) framför. Även kommunalrådet Anders Almgren (S) förklarar sig beredd att ta upp en diskussion kring konsekvenserna av Fritt Sök.

Oppositionsråden Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) visar däremot inget intresse för en sådan debatt. De hänvisar Lundaelever som inte kommer in på sökt program på någon av kommunens gymnasier till en friskola i stället. Nu var det ju inte det som var poängen med Fritt Sök, att hänvisas till en friskola man inte sökt!

Valfrihet – att fritt välja skola – låter bra. Men valfrihet är inte det samma som frihet. Barn från familjer som inte kan ge studiestöd eller höja barnens motivation för högre studier har en mycket hög tröskel att komma över för att läsa vidare. När därför till exempel studieförberedande program försvinner i Eslöv leder det sannolikt till att färre elever i Eslöv söker högskoleförberedande program. En elev i Lund som inte kommer in på den kommunala gymnasieskolan utan hänvisas till en fristående kan tappa den lilla lust som finns kvar för att läsa vidare. Och ramla ur systemet.

Annons

Den socioekonomiska mix som enligt all samstämmig pedagogisk forskning måste till för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skola där alla elever kan utvecklas på bästa sätt förhindras av Fritt Sök Skåne.

Annons

Det finns inga garantier för att den sökbild vi har idag finns kvar om tio år.

Lund riskerar att stå med ett överskott av platser och andra kommuner, till exempel Eslöv, att åter behöva starta tidigare nedlagda program som till exempel naturvetenskapsprogrammet.

Kort sagt: Det måste till en diskussion om den framtida gymnasieskolans dimensionering och lokalisering i sydvästra Skåne. Vi hoppas därför att berörda kommuner ställer upp på den första inledande diskussion som Lund inbjudit till den 20 augusti.

Stig Svensson (S)

V ordf utbildningsnämnden Lund

Per Almén (S)

Ledamot utbildningsnämnden Lund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan