Annons

Annons

Annons

Annons

opinionProblem i tågtrafiken

Aktuella frågor
”Det är ohållbart att våra medarbetares arbetstid och fritid begränsas av tågproblem.”

Vi är helt beroende av en fungerande inpendling av medarbetare, skriver Peter Lundh, VD för Bergendahls och Son, Pernilla Jonsson, VD för Ikea i Älmhult och Stephan Müchler, VD för Sydsvenska handelskammaren.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Järnvägen är en viktig pusselbit för att skapa ett hållbart och modernt samhälle, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-alawi

Annons

Under maj i år ställdes 900 tåg in i Sydsverige. Det påverkade direkt över 200 000 resenärer, enligt siffror från Skånetrafiken. Hur det påverkade företag, samhälle och ekonomi i stort går bara att gissa. Samtidigt skjuts ständigt viktiga järnvägssatsningar upp medan för lite pengar har avsatts till för regionen helt avgörande spår.

Regeringens omfattande plan för statliga investeringar i infrastruktur, som presenterades den 4 juni, är ett steg i rätt riktning vad gäller järnväg. Men det är för lite och för sent. Planen innehåller nya spår mellan Lund och Hässleholm, vilket är mycket välkommet. Men bara två miljarder kronor har avsatts för spåren under planperioden. Det kan inte tolkas som annat än byggstart runt år 2028, vilket gör att det inte kommer att finnas någon ny bana förrän tidigast 2035. Det är 17 år till dess. Men det är bara om tidsplanen håller.

Annons

Annons

Utifrån erfarenheterna från Ostlänken, Stockholm-Järna-Linköping, där byggnationen ständigt skjutits upp, är risken stor för att det dröjer ännu längre. Den föreslagna planen skulle då innebära fortsatt svåra flaskhalsar i landets sydligaste delar under 20 år till.

Trafikverket känner till det allvarliga läget och har pekat ut sträckorna Malmö-Hässleholm, Malmö-Ystad, Kristianstad-Hässleholm och Helsingborg-Ängelholm bland dem med störst kapacitetsbrist i landet. I Trafikverkets nationella bristanalys står att Hässleholm-Malmö är ett av landets mest belastade dubbelspår, vilket drabbar användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlighet. Andra identifierade problem är Älmhults och Hässleholms stationer samt Eslövs bangård.

Sverige i allmänhet och Sydsverige i synnerhet behöver lösningar snarast, inte om 17 år.

Många sydsvenska företag växer starkt och vill fortsätta göra det. De företag vi representerar står inför flera investeringsbeslut. Investeringar i människor gör förstås företag beroende av att dessa medarbetare kan ta sig till och från arbetsplatser. Oro för om tågen går eller kommer i tid påverkar inte bara alla drabbades arbetsdagar, utan hela livssituationen.

Skåne och södra Småland är en sammanhållen arbetsmarknadsregion, där vi är helt beroende av en fungerande inpendling av medarbetare. Som internationella företag med kunder, verksamheter och samarbetspartners över hela världen är det avgörande även med goda förbindelser till Köpenhamns flygplats.

Annons

Järnvägen tillhör framtiden och är en viktig pusselbit för att skapa ett hållbart och modernt samhälle. Det är ohållbart att våra medarbetares arbetstid och fritid ständigt begränsas av återkommande tågproblem.

Annons

Sverige har stora konkurrensfördelar inom avancerad, kreativ och kunskapsintensiv tjänsteproduktion med företag som är verksamma över hela landet. Dessa företag försvinner när större marknader utvecklas snabbare, inte minst genom ambitiösa satsningar på infrastruktur. En tidig utbyggnad av nya spår i Skåne är därför nödvändig.

Samtidigt är en närtidssatsning avgörande.I regeringens plan avsätts 35,4 miljarder kronor för trimnings- och miljöåtgärder i den befintliga infrastrukturen. Det öppnar för snabba och konkreta åtgärder.

Det vi nu önskar se Trafikverket göra är följande:

• Starta projekteringen av Lund-Hässleholm omedelbart och med full kraft.

• Förbereda ett tidigare spårbygge Lund-Hässleholm inklusive åtgärder vid stationer och existerande spår.

• Sätta in ett paket av trimnings- och förbättringsåtgärder för Sydsveriges bristande järnvägssträckor, för att redan de närmaste åren öka kapaciteten och kvaliteten.

• Hålla hög beredskap för att sätta in ersättningstrafik.

• Ge snabbare, korrekt och mer förutseende passagerarinformation.

• Förbättra framförhållningen inför planerade avbrott i tågtrafiken och skärpa kommunikationen med resenärer under avbrotten.

Vi representerar en grupp företag med fler än 160 000 anställda. Vår småländska och skånska hemhörighet är viktig för oss. Där finns våra verksamheters fundament och därifrån utgår en stor del av våra medarbetare.

Vi uppmanar ansvariga politiker och Trafikverket att ta dessa nödvändiga beslut. Låt våra skickliga medarbetare fortsätta skapa tillväxt.

Peter Lundh

Pernilla Jonsson

Stephan Müchler

Peter Lundh är VD för Bergendahls och Son.

Pernilla Jonsson är VD för Ikea i Älmhult.

Stephan Müchler är VD för Sydsvenska handelskammaren.

Annons

Annons

Till toppen av sidan