Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Använd idéburna organisationer för att vända den negativa våldstrenden och för att stävja den organiserade brottsligheten.”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige har allt att vinna om politiker vågar sätta idéburen sektor och ett starkt föreningsliv i fokus under valrörelsens diskussioner om brott och våld.

Det skriver Johnny Nilsson, ordförande för Nätverket – Idéburen sektor Skåne, och Henrik Hammar styrelseledamot i Skåne stadsmission och Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Politiker och allmänhet ropar efter fler poliser och strängare straff, men den organiserade brottsligheten måste stävjas långt innan den hamnat i häkten och rättssalar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrick Persson

Elva skjutna och fem döda på 16 dagar. I Sommarmalmö har rädsla och oro lagt band på framgångar i fotbolls-VM och lata eftermiddagar på stranden. Hur kan våldet stoppas?

Annons

Politiker och allmänhet ropar efter fler poliser och strängare straff, men den organiserade brottsligheten måste stävjas långt innan den hamnat i häkten och rättssalar. Med en större satsning på föreningsliv och samverkan mellan kommun, rättsväsende och ideella organisationer kan fler människor känna tillit och trygghet.

Annons

I Skåne finns enligt data från SCB26 800 idéburna organisationer – handbollsklubbar, kyrkokörer, byalag, studiecirklar, volontärföreningar. Demokratiska öppna mötesplatser där människor träffas, får ett socialt sammanhang och stärkt självkänsla. Föreningarna står för motståndskraft mot antidemokratiska värderingar och sammanhållning i samhället.

Men när tryggheten i samhället hotas av våld och organiserad brottslighet är föreningslivet en underutnyttjad resurs.

Den 4 juli genomfördes ett seminarium i Almedalen där justitieminister Morgan Johansson (S), kommunstyrelsernas ordförande i Sveriges tre storstadskommuner och polisen samtalade om hur den organiserade brottsligheten kan stoppas. Gång på gång lyfte de fram att berörda myndigheter måste samverka bättre med varandra. Vikten av förebyggande arbete genom förskola, skola, sysselsättning och bra boende fick också visst utrymme, men inte med ett ord nämnde deltagarna samverkan med det lokala föreningslivet i det förebyggande arbetet. En sådan brist på insikt och förståelse för civilsamhällets betydelse i kampen mot den organiserade brottsligheten är oroande.

Utsatta barn, ungdomar och även vuxna som inte i första taget skulle ta kontakt med en myndighet, är ändå ofta medlem i en förening eller klubb.

När livet är motigt är steget ofta kortare till Rädda Barnen, Fryshuset eller Spelberoendes förening än till kommunala instanser.

Annons

Föreningslivet har möjlighet att vara nära människor i deras vardag i mycket större utsträckning än polisen. Med en välfungerande samverkan och dialog mellan myndigheter och föreningsliv kan människor i behov av hjälp och stöd fångas upp innan de hamnar på kant med lagen.

Annons

För personer som redan befinner sig i våldsamma sammanhang utanför samhällets skyddsnät kan föreningslivet erbjuda en väg tillbaka. Att politiker satsar långsiktigt på att stärka och stödja föreningslivet är resurseffektivt och skapar ett hållbart, fredligt samhälle där alla får plats.

Sverige har ett unikt starkt föreningsliv. Bland de viktigaste grundbultarna i demokratin är det ideella engagemanget och medlemskapet i idéburna organisationer. Använd det för att vända den negativa våldstrenden och för att stävja den organiserade brottsligheten.

Skåne ligger i framkant i Sverige när det gäller samverkan mellan offentlig sektor och föreningslivet, och det finns väl upparbetade samarbeten både på regional och lokal nivå. I diskussionerna kring organiserad brottslighet glöms det, precis som på seminariet i Almedalen, ofta bort. Vi anser att det är särskilt olyckligt eftersom det är just här samarbete mellan offentlig sektor och föreningslivet kan ha en central roll.

Sverige har allt att vinna om politiker vågar sätta idéburen sektor, och betydelsen av ett starkt föreningsliv i fokus under valrörelsens diskussioner om brott och våld. Det är inte framför allt en fråga om resurser – visst behövs mer långsiktig finansiering av föreningar som arbetar med människor i utsatthet, men det är i första hand en fråga om insikt och förståelse av vad föreningslivet kan göra.

Annons

I de rum där problembilder formuleras och lösningar hittas behöver de lokala föreningarna delta för att bidra med sin kunskap och sina perspektiv. Arbetet mot organiserad brottslighet kan inte stanna vid fler poliser och strängare straff – det kommer aldrig vara hela vägen till ett fredligt samhälle.

Annons

Satsar politiker, både på nationell och lokal nivå, på att stärka föreningarna i deras förebyggande arbete och på utökad samverkan med den idéburna sektorn kan Sverige stoppa många brott innan de begåtts.

Johnny Nilsson

Henrik Hammar

Johnny Nilsson är ordförande för Nätverket - Idéburen sektor Skåne.

Henrik Hammar är styrelseledamot i Skåne stadsmission och Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan