Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lund får statliga pengar för att motverka segregation

Lunds kommun har beviljats 300 000 kronor för att kartlägga var ekonomiskt och socialt utsatta Lundabor bor och vad de har för bakgrund.

Kommunhuset Kristallen.Bild: Bengt Arvidson
Nyligen tog Lunds kommun fram en sammanställning som kallas Välfärdsrapport. Här samlas statistik och fakta om Lundaborna och deras levnadsvanor.
I rapporten lyfts tre områden fram som särskilt prioriterade framöver: ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress hos barn och unga samt ungas levnadsvanor, exempelvis droganvändning och fysisk aktivitet. Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram handlingsplaner för de tre områdena.
Men kommunen bedömer att det saknas tillräcklig detaljkunskap för att kunna sätta in rätt insatser.
Därför planerar man att kartlägga Lundaborna närmare, genom att exempelvis ta reda på vilka barn det är som inte går i förskolan respektive inte deltar i fritidsaktiviteter, hur elevers hälsa skiljer sig åt mellan olika områden och var de Lundabor som är sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd bor.
Nu har den statliga Delegationen mot segregation sagt ja till att ge Lund 300 000 kronor i bidrag till kartläggningen.
Gå till toppen