Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Kristdemokratisk politik tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människan

Som människa har vi frihet att göra våra egna val, men vi är samtidigt ansvariga för både oss själva och den helhet vi är en del utav, skriver Magnus Lunderquist (KD).Bild: Johan Nilsson / TT
På sista fullmäktige inför sommaren i Staffanstorp pratade jag om personalism och för många var detta ett nytt ord. Om jag däremot hade nämnt individualism och kollektivism så hade de varit mer kända politiska begrepp eftersom de utgör utgångspunkter för bland annat liberalism och socialism. Jag vill därför berätta lite mer vad personalism är, vilket jag hämtar från vårt principprogram, då det är kristdemokratins alternativ till individualism och kollektivism.
Det är i vårt principprogram som man kan läsa om personalism. För oss är en person varken sig själv nog eller bara en kugge i samhällsmaskineriet. Vi kan inte klara oss själva utan vi är en gemenskapsvarelse som behöver familj, släkt, små grupper, föreningar, samfund m.m. för att både utvecklas som personlighet men också som motvikt mot en alltför stark stat.
Som människa har vi frihet att göra våra egna val, men vi är samtidigt ansvariga för både oss själva och den helhet vi är en del utav. Det är just i personalism som både solidaritet och personlig frihet förenas. Liksom vi alla har fått rättigheter, har vi också skyldigheter, som gör att vi måste ta konsekvenser av våra handlingar.
I personalism är varje människa en unik och oersättlig individ. Hon har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, funktionsvariationer, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
Människovärdet är inte heller knutit till hennes förmågor, talanger eller kvaliteter, eller till olika stadier eller situationer i livet, eller i vilket arbete. Människovärdet är knutet till hennes existens.
Människan har också kroppsliga och själsliga såväl som andliga behov.
Kristdemokratisk politik tar sin utgångspunkt i denna helhetssyn på människan och grunden till varför jag blev Kristdemokrat. Denna skillnad i människosyn får också konsekvenser för samhällssynen, vilket återspeglas i politiken både lokalt och på riksnivå speciellt när vi pratat om civilsamhällets betydelse. Det var denna skillnad vi kunde se på sista fullmäktige inför sommaren när avgifter för föreningsliv och privata blev den samma.

Magnus Lunderquist

Ordförande i Kristdemokraterna i Staffanstorp
Gå till toppen