Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Tufft för cyklisterna i labyrinterna av staket

Det har varit bökigt att ta sig runt i Lund på cykel det senaste året, skriver Per Svenningsson.Bild: Vegard Wivestad Grøtt
Lunds kommun är naturligtvis ytterst ansvarig för att det kommunala vägnätet inklusive gång- och cykelstråk håller tillräcklig kvalitet även under det pågående spårvägsbygget, där Skanska är upphandlad entreprenör. Jag utgår från att upphandlingsunderlaget ställer krav på att gång- och cykeltrafik ska kunna fungera tillfredsställande även under det långvariga bygget. I ungefär halvtid kan vi nu börja utvärdera Skanskas prestation. Min erfarenhet efter att dagligen ha passerat spårvägsstråket är att Skanska tycks sakna kompetens vad avser framkomlighet för gång- och cykeltrafik.
Några särskilda hotspots ligger kring LTH:s kårhus, vid lasarettet samt vid Allhelgonakyrkan. Mina dagliga cykelturer har präglats av hur Skanska har flyttat sina smala och krokiga staketlabyrinter på ett oförutsägbart sätt, utan tillräcklig belysning, och under de kalla månaderna med bristande snöröjning. Passagerna vid Allhelgonakyrkan har varit närmast parodiska givet flödet av gång- och cykeltrafikanter.
Med kunskap om Skanskas rykte i upphandlingssvängen (via Stockholmsmoderaterna och nya Karolinska), utgår jag från att Lunds kommun utformat avtalen med säkerhetsmarginal.
Det är således läge för ett rejält skadestånd avseende gång- och cykeltrafikanters olägenheter och restidsförlängning. Jag uppmanar Lunds kommun att göra en uppskattning av de relevanta kostnaderna och kräva Skanska på detta.
Jag kan personligen tänka mig att avstå från min privata del av kakan. Ägna i stället skadeståndet till utbyggnad och underhåll av gång- och cykelinfrastruktur i Lunds tätort!

Per Svenningsson

Cyklist
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen