Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skolbränderna oroar politiker – vill reagera med full kraft

Nu har det gått för långt, tycker Lunds politiker. 20 skolbränder på ett halvår och ingen gärningsman i sikte. "Vi vill reagera kraftfullt och bland annat fatta ett beslut om kameraövervakning" säger Philip Sandberg (L).

Philip Sandberg (L) vill ta kraftfulla tag mot skolbränderna.Bild: Ingemar D Kristiansen
Branden på Stenröseskolan under natten till onsdagen var det som fick bägaren att rinna över för Philip Sandberg.
Läs också Efter nattens brand – nu evakueras barn och pedagoger från Stenröseskolan
– Är det vad vi vill ska möta våra barn efter sommarlovet, delvis nedbrunna skolor och förskolor? Vi anser att situationen är så pass allvarlig att vi behöver kalla till extrainsatt möte för kommunstyrelsens arbetsutskott, säger han.
Alliansen vill bland annat sätta upp kameror för att övervaka skolorna, både i förebyggande syfte och för att i efterhand kunna ta reda på vilka som står bakom bränderna.
– Jag är öppen för andra förslag också men det krävs att vi agerar. Kameraövervakningen skulle till exempel kunna ske under sommarlovet när det är mindre aktivitet i lokalerna, säger Philip Sandberg.
Christer Wallin (M) tycker att ledningen har gömt sig bakom Lunds trygghetsstatistik istället för att ta itu med problemet.
– Många i Lund känner sig otrygga, vi behöver vidta fler åtgärder och det snabbt. Det kan vara kameraövervakning och fler vakter till exempel. I värsta fall slutar det med att en skola brinner upp på riktigt, säger han.
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) ser olika på vilka politiska åtgärder som krävs.Bild: Ingemar D Kristiansen
Anders Almgren (S) håller med om att det behövs krafttag men tror inte på idén om kameraövervakning som en lösning.
– Vi jobbar hårt för att förebygga bränderna. Att använda sig av kameraövervakning i förebyggande syfte är dock inte särskilt vattentätt. Dessutom så skulle det i så fall handla om att sätta upp flera hundra kameror vilket inte direkt är en snabb åtgärd, säger han.
För att förebygga fler bränder har kommunen bland annat tagit bort allt eldfängt material, som lastpallar och annat, från skolområden. Man har även ökat bevakningen av skolorna tillsammans med polisen, Securitas och räddningstjänst samt satt upp värmekameror på utvalda skolbyggnader i Lund.
– Vi har bedömt vissa objekt som extra utsatta och därför satt upp kameror som mäter värme på dessa, säger Anders Almgren.
Läs också Polisen: ”Samband med tidigare bränder”
Monica Molin (S), ordförande för barn- och skolnämnden, tycker att bränderna är oroande.
– Bränder kommer ofta i vågor, precis som skadegörelse. Naturligtvis är det väldigt bekymmersamt och vi jobbar medvetet med uppmärksamhet på detta, säger hon.
Monica Molin (S) menar att kommunen jobbar hårt med brandskydd.Bild: Ingemar D Kristiansen
Monica Molin menar att brandrisk är ett ständigt aktuellt ämne för barn- och skolnämnden.
– Under de senaste tio åren har mycket ny- och ombyggnad skett bland skolorna i Lunds kommun och där är brandskydd alltid ett viktigt inslag. Vi tar stor hänsyn till säkerheten, säger hon.
Anders Almgren leder kommunens brottsförebyggande råd där företrädare för polis och kommun möts varje vecka.
– Generellt har brottsligheten minskat i Lund, men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Även om jag inte håller med om alliansens förslag om kameraövervakning så tycker jag att det är bra att de kommer med idéer och vi kommer att vidta de åtgärder som leder till resultat.
Fakta

Så tycker resten av Lunds partier

Inga-Kerstin Eriksson (C): ”Naturligtvis måste vi vidta åtgärder. Dels genom den rondering med väktare som sker men vi vill även använda kameror på något sätt. Mycket värden går till spillo i bränderna, både mänskliga och materiella.”

Hans-Olof Andersson (SD): ”Det måste utredas varför det har blivit såhär. Det är mer än en slump att vi har väldigt mycket bränder och skadegörelse. Vi kan tänka oss mer kameraövervakning men troligtvis kommer det inte göra så mycket.”

Maria Nermark (FNL): ”Vi är för kameraövervakning men tycker också att brott i princip är en statlig och polisiär fråga. Det kommunala ansvaret handlar om att sätta in stora insatser för ungdomar på väg in i kriminell karriär, det är väl investerade pengar”.

Torsten Czeryson (KD): ”Vi har ingenting emot att sätta upp kameror på skolorna, vi är övertygade om att bränderna hade minskat om man gjorde det.”

Hanna Gunnarsson (V): ”Vi är mycket skeptiska till kameraövervakning, det är ett intrång i integriteten och ska användas försiktigt i miljöer med ungdomar. Vi tror snarare på rondering med vakter, att polis och kommun samverkar och att skapa ett samhälle där unga har annat att göra än att tända eld på saker.”

Emma Berginger (MP): ”Självklart är bränderna oroande och man har satt in en rad åtgärder, bland annat ökad rondering och uppsättning av värmekameror. Frågan om kameraövervakning är dock inte en fråga för kommunstyrelsens arbetsutskott utan för barn- och skolnämnden.”

Maja Grubelic (FI): ”Vi anser inte att kameraövervakning är rätt insats. Det är integritetskränkande, speciellt på en miljö som skolor där majoriteten av de som rör sig inte har brottsligt uppsåt. Vi ser en vinst i långsiktiga satsningar på skolan med fler vuxna, det polisiära måste vi lämna till polisen och vi har fullt förtroende för nämnd- och tjänstepersoner.”

Gå till toppen